Finance se nemocnici podařilo získat z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Cílem projektu bylo zkvalitnění návazné péče o pacienty, kterého mělo být dosaženo pořízením modernějšího technologického a přístrojového vybavení v souladu s ministerskou koncepcí,“ uvedla vedoucí Oddělení projektové podpory FN Olomouc Jarmila Neudörflerová.

Do nemocnice přiteklo přes 98,6 milionu korun. Projekt Zvýšení kvality návazné péče ve Fakultní nemocnici Olomouc byl z 85 procent financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a zbývajících 15 procent pokryl státní rozpočet.

Nemocnice obměnila polohovatelné standardní a resuscitační lůžka, vybavení Centrálních operačních sálů a sterilizace a pořídila přístrojovou techniku, zejména anesteziologické přístroje, plicní ventilátory a rentgenové přístroje.

„Ve druhé etapě, která probíhala od října loňského roku do jeho konce, bylo z projektu částečně obnoveno endoskopické vybavení II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické za 17,5 milionu korun. Dokončením druhé etapy také tento projekt skončil,“ dodala Neudörflerová.