„Celkové náklady se odhadují ve výši sedmi milionů korun. S budování cyklostezky se začne v letních měsících letošního roku,“ sdělila mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Město chce cyklostezku hlavně kvůli bezpečnosti cyklistů, především žáků a dalších lidí, kteří denně dojíždějí do města do školy nebo zaměstnání. „Zpevněním povrchu bude možné využívat cyklostezku i za horších klimatických podmínek a zlepší se dostupnost Šternberka, zejména pro obec Lužice, Hnojice a Stádlo,“ poznamenala mluvčí Černocká.

Na nové dopravní spojnici dlouhé necelý kilometr a široké tři metry bude smíšený provoz cyklistů a pěší. Stezka povede po pozemcích ve vlastnictví města a Lužic. „Po trase bude umístěno sedmadvacet svítidel veřejného osvětlení,“ dodala Černocká.