„Dlouho trvalo, než se podařilo vyřešit, komu kaple vlastně patří, až jsme se nakonec s vlastníky pozemku domluvili a převedli tuto památku na obec, která se zasadila o její záchranu. Nemohli jsme se déle dívat na to, jak cenný objekt chátrá a hrozí jeho zánik,“ popisoval starosta Lutína Jakub Chrást.

Drobnou a podle památkářů typologicky ojedinělou stavbu čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem nechal v roce 1810 postavit velitel vojenského Olšanského depotu nadporučík Achbauer.

Nejzásadnějším problémem byla podle odborníků chybějící střecha kaple, která byla provizorně překryta asfaltovými pásy zatíženými cihlami.

„Postupně docházelo k odstranění větší části původních omítek z exteriéru až na cihelné zdivo s vydrolenou maltou, dochovaly se pouze špatně čitelné fragmenty plastických článků a zbytky původní barevnosti na plochách zachovalých omítek v nikách polygonální zděné věžičky,“ popisoval Vlastimil Staněk z olomouckého územního pracoviště Národního památkového ústavu.

„Zub času vážně poškodil dřevěnou lucernu, chyběla většina žaluzií. Oltář, zvon ani litinová mříž se nedochovaly,“ doplnil.

Do kompletní obnovy kaple se obec ve spolupráci s památkáři pustila v loňském roce. Historické jádrové vápenné omítky zůstaly podle památkářů zachovány v maximální možné míře a v místech, kde chyběly, byly doplněny novou jádrovou vápennou omítkou a vápenným štukem.

„Rekonstrukce plastického členění fasády jako je profilace oběžné korunní římsy, trojúhelníkového štítu nad vstupem a tvarosloví polygonální zděné věžičky probíhala dle dochovaných fragmentů a fotodokumentace,“ uvedl Staněk.

Podobně jako u fasády následovalo obnovení zděné části věžičky s lucernou včetně doplnění profilované korunní římsy. „Po sejmutí a opravě horní dřevěné části věžičky došlo k přidání chybějících žaluzií s barevným nátěrem,“ popisoval.

Po restaurování kovového rámu nadsvětlíku nad dveřním otvorem byla ještě vyrobena, dle dochované fotografie, nová kovová jednokřídlá mříž s letopočtem 1810. Následovalo osazení makovice a kovového kříže.

Záchrana kapličky si vyžádala bezmála 1,5 milionu korun. Milion korun vložila obec, 200 tisíc korun poslal Olomoucký kraj a částkou 236 tisíc korun pomohlo Ministerstvo kultury.