„Dlouho trvalo, než se podařilo vyřešit, komu kaple vlastně patří, až jsme se nakonec s vlastníky pozemku domluvili a převedli tuto památku na obec, která se zasadila o její záchranu. Nemohli jsme se déle dívat na to, jak cenný objekt chátrá a hrozí jeho zánik,“ popisoval starosta Lutína Jakub Chrást.

Drobnou a podle památkářů typologicky ojedinělou stavbu čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem nechal v roce 1810 postavit velitel vojenského Olšanského depotu nadporučík Achbauer.

Proměna červeného kostela v centru Olomouce začíná.  Vlevo oplocení 6. října 2020, vpravo vizualizace nové přístavby a okolí
Proměna Červeného kostela začíná, už je tam staveniště. Kdy bude hotovo?

Nejzásadnějším problémem byla podle odborníků chybějící střecha kaple, která byla provizorně překryta asfaltovými pásy zatíženými cihlami.

„Postupně docházelo k odstranění větší části původních omítek z exteriéru až na cihelné zdivo s vydrolenou maltou, dochovaly se pouze špatně čitelné fragmenty plastických článků a zbytky původní barevnosti na plochách zachovalých omítek v nikách polygonální zděné věžičky,“ popisoval Vlastimil Staněk z olomouckého územního pracoviště Národního památkového ústavu.

„Zub času vážně poškodil dřevěnou lucernu, chyběla většina žaluzií. Oltář, zvon ani litinová mříž se nedochovaly,“ doplnil.

Vizualizace domova pro seniory ve Šternberku. Autor: architektonické studio masparti
Atraktivní domov pro seniory chystají ve Šternberku. Takto má vypadat

Do kompletní obnovy kaple se obec ve spolupráci s památkáři pustila v loňském roce. Historické jádrové vápenné omítky zůstaly podle památkářů zachovány v maximální možné míře a v místech, kde chyběly, byly doplněny novou jádrovou vápennou omítkou a vápenným štukem.

„Rekonstrukce plastického členění fasády jako je profilace oběžné korunní římsy, trojúhelníkového štítu nad vstupem a tvarosloví polygonální zděné věžičky probíhala dle dochovaných fragmentů a fotodokumentace,“ uvedl Staněk.

Letecký inženýr Marek Popálený z Olomouce začal se stavbou svého rodinného domu v Hranicích z lodních přepravních kontejnerů v dubnu 2020.
Olomoučan staví pro rodinu dům z kontejnerů. Takto vypadá

Podobně jako u fasády následovalo obnovení zděné části věžičky s lucernou včetně doplnění profilované korunní římsy. „Po sejmutí a opravě horní dřevěné části věžičky došlo k přidání chybějících žaluzií s barevným nátěrem,“ popisoval.

Po restaurování kovového rámu nadsvětlíku nad dveřním otvorem byla ještě vyrobena, dle dochované fotografie, nová kovová jednokřídlá mříž s letopočtem 1810. Následovalo osazení makovice a kovového kříže.

Záchrana kapličky si vyžádala bezmála 1,5 milionu korun. Milion korun vložila obec, 200 tisíc korun poslal Olomoucký kraj a částkou 236 tisíc korun pomohlo Ministerstvo kultury.

Z olomoucké radnice po opravě mizí lešení a ploty. 8. října 2020
Z olomoucké radnice mizí lešení a ploty, po rekonstrukci přibylo barev