Je otázka, zda zvíře bude pokračovat směrem na východ a přes Slovensko se mu případně podaří dostat do Polska, kde je početnější losí populace.

Ochranáři také nevylučují, že nakonec může dosáhnout původního cíle – Šumavy se zbytkovou populací losa evropského na území České republiky.

„Podle posledních pozorování se zdá, že los je v pořádku. Podařilo se mu překonat bariéru dálnic, které se sbíhají v Olomouci, a sice nevíme kudy, ale podařilo se mu obejít Olomouc,“ informoval Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Poslední zprávu o pohybu losího samce má z Dolan na Olomoucku z tohoto týdne.

„Vydal se na severovýchod, kde navazují rozsáhlejší lesnaté oblasti. Zřejmě i pro to nemáme aktuálnější zprávu,“ dodal.

Správci a ochránci přírody proto čekají na další informaci o pohybu vzácného zvířete.

„Každá zpráva je pro nás velmi cenná. Možná se vydá na východ, kam nabral směr, když jej v původním směru od Liberce na jih Čech zarazila Praha. Zatím se pohybuje v oblastech, kde nemá šanci setkat se s dalším lose. Uvidíme, kde skončí, možná do jižních Čech nakonec dojde,“ uvedl Hlaváč.

Ztratil plachost

Chování losa je podle odborníků neobvyklé. Zřejmě dlouhou cestou ztratil plachost.

„Několikrát procházel přímo centrem vesnice, pohyboval se po silnicích. Přestal se bát lidí,“ poznamenal Hlaváč.

Los je silně ohrožený druh a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vyzvala k ohleduplnosti vůči tomuto zvířeti. Při náročné migraci je mu podle inspektorů potřeba dopřát klid a možnost odpočinku.

Cílené rušení způsobuje jeho neopatrný pohyb a zvyšuje riziko střetu s autem. Taková nehoda pak může být fatální nejen pro zvíře, ale i posádku.

„Za úmyslné rušení, poranění či usmrcení silně ohroženého druhu živočicha může být podle zákona na ochranu přírody uložena fyzické osobě pokuta až sto tisíc korun a právnické osobě až dva miliony korun,“ uvedla mluvčí ČIŽP Jana Jandová.

Odchyt zvířete je podle Hlaváče až krajním řešením při akutním nebezpečí. Například v provozu na dálnici či ruchu města.

„Pokud takové nebezpečí nehrozí, ne potřeba ponechat zvířeti prostor, aby se mohlo projevovat přirozeně,“ dodal.