Výsledky hospodaření za rok 2012 představil olomouckým zastupitelům náměstek olomouckého primátora Ivo Vlach ve středu.

Podle Iva Vlacha došlo k výpadku zhruba 47 milionů korun coby výnosu z daně z přidané hodnoty.

Scházelo také přibližně 65 milionů korun, které město mohlo čerpat z dotačních titulů.

Do městské kasy nepřiteklo ani 110 milionů korun z očekávaného prodeje domů.

V kapitole výdajů lze najít částku 1,705 miliard korun, které šly na provozní vydání, 714 milionů pak na investice.

„Z toho je zřejmé, že nárůst úvěrů zdaleka není roven částce určené na investice. Z vlastních zdrojů investujeme zhruba půl miliardy korun a nepůjčujeme si na provozní hospodaření města," uvedl Vlach.

Olomoucká radnice loni utratila 2,419 miliardy korun, zatímco její příjmy byly 2,209 miliardy korun.

Město kvůli tomu muselo čerpat úvěr 210 milionů korun, aby pokrylo plánované investice a udrželo vyrovnanou bilanci rozpočtu. Rozpočet nakonec skončil přebytkem 12 milionů korun.

Letos olomoucká radnice kvůli nižším výnosům z daní a prodeje městského majetku počítá s poklesem svých příjmů na 2,187 miliardy korun a výdajů na 2,377 miliardy korun.

Část plánovaných investic proto radnice musí opět pokrýt pomocí úvěru, aby bilance rozpočtu zůstala vyrovnaná.

Stále se tak nedaří dostát slovům vedení Olomouce o snižování zadluženosti města. Úvěrová zadluženost Olomouce se na konci loňského roku rovnala částce 1,77 miliardy korun.

SOUVISEJÍCÍ: Olomouc plánuje další půjčky na vylepšení města, miliardový dluh poroste