Důvodem rozvodu má být dlouhodobé přehlížení problémů v okrajových částech, kam podle předsedů osadních výborů plyne minimum peněz z litovelské kasy. Vytýkají špatnou komunikaci ze strany vedení města.

To se pokouší bouři ztišit a hrozící „exit“ třetiny obyvatel odvrátit. Ve čtvrtek se sešlo zastupitelstvo, aby si vyslechlo požadavky osadních výborů. Po bouřlivé diskusi zastupitelé schválili kroky, které by měly vést k tomu, aby obce vzaly hrozbu zpět.

Nálada je špatná

Odrhnutím hrozí Chudobín, Březové, Chořelice, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Unčovice a Víska. Předsedové osadních výborů přišli na zastupitelstvo s tím, že již připravují konkrétní kroky a jsou přesvědčeni, že by byly splněny zákonem stanovené podmínky pro osamostatnění.

S oddělením hned 10 částí od Litovle by musely vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území obce, který se chce oddělit.

„Máme definované noty, jak odtržení provést. Kroky, které musíme splnit, jsou dané zákonem a my na nich pracujeme. Pokud se nedomluvíme, odtrhne se deset místních částí od města Litovel a vytvoříme nový celek. Nejde nám o nic jiného, než zlepšit situaci a život v obcích,“ uvedli předsedové osadních výborů Myslechovic a Nové Vsi Aleš Hubáček a Martin Klust.

„Nálada v obcích je dlouhodobě špatná. Není partnerství s městem. Chybí strategie rozvoje místních částí,“ přidala se Alice Hemerková-Bittnerová z Nasobůrek.

Osadní výbory si spočítaly, že samostatně se obcím povede lépe. Navštívili některé obce, které se v minulosti odpojily od měst, a zajímali se o jejich fungování.

„Když vidíme, jak prosperují a na hlavu mají méně peněz než my – v rámci Litovle. Jenže naše realita je taková, že například na spolkové a zájmové činnosti jde do místních část pouhých 0,49 procent celkové částky. A když chceme něco dělat, není nám vyhověno,“ kritizovali.

Kolikrát jste mi letos zavolali?

Představitelé místních částí, které jsou spojkou mezi radnicí a obcemi, vyjmenovávali zastupitelům dlouhodobé sliby vedení města, na jejichž splnění stále čekají.

„Fasáda sokolovny? V roce 2022 budeme slavit 100 let, tak snad se dočkáme. Byli bychom rádi. Sokolovnu stavěli dobrovolníci a městu spadla do klína,“ zmínil Tomáš Ryzí, předseda výboru z Unčovic.

„On dnešek je vyvrcholením mnohaletého fungování,“ vyhodnotil spolupráci s městem předseda z Vísky Michal Zlámal a zmínil kapli ve Vísce, do níž roky teče, i když jde o historicky nejvýznamnější památku v okolí.

Radní uznali, že v komunikaci s obcemi byly nedostatky. „Ale máte na mě mobil. Kolikrát jste mi letos zavolali?“ obracel na výbory starosta Viktor Kohout (SNK). „Dalo se mnoha věcem předejít,“ dodal směrem do sálu, kde seděly desítky lidí. I zástupci okolních samostatných obcích, kteří osadníky od „exitu“ spíše odrazovali.

 

Samostatnost, nebo partnerství

Po diskusi plné emocí schválilo zastupitelstvo vytvoření pracovní skupiny složené s osadních výborů, opozice a vedení města.

„Pracovní skupině se ukládá rozklíčovat příjmy a výdaje jednotlivých místních částí za 10 let, předložit přerozdělování financí a správy jednotlivých místních částí a návrh strategie investičních akcí v místních částech. Termín do 10. listopadu,“ stojí v usnesení.

Výsledek nepovažují předsedové osadních výborů za vítězství. Referendum o osamostatnění je podle nich i po čtvrtku stále aktuální.

„Osamostatníme se. Anebo nás budou brát jako partnery. Dnes jsme udělali ústupek, že jsme zvolili druhou variantu a jednáme,“ vzkázali Aleš Hubáček a Martin Klust.