Bez práce by lidé zůstat neměli. Na Litovelsku byla na konci září nejnižší nezaměstnanost v rámci Olomouckého kraje a o pracovníky ve strojírenství je vysoká poptávka.

Podle zápisu věřitelského výboru zveřejněném 8. října v Insolvenčním rejstříku klesl počet zaměstnanců Papcelu k 19. září na 178.

„Byly předány výpovědi v rámci restrukturalizace stavu a k 1.11.2019 by dlužník měl mít 120 zaměstnanců, z toho 60 výrobních dělníků. Dlužník drží klíčové zaměstnance pro další zakázky, resp. dopracování stávajících,“ je uvedeno v zápisu.

Propuštění by neměli zůstat bez práce dlouho. Na Litovelsku byla na konci září nezaměstnanost 1,5 procenta, což je nejnižší hodnota v Olomouckém kraji – ke stejnému datu byla celokrajsky 2,6 procenta.

„S ohledem na současnou situaci v nezaměstnanosti na Litovelsku, i v celém okrese Olomouc, na odvětví, ve kterém společnost Papcel působí, a na vysokou poptávku zaměstnavatelů po pracovní síle nepředpokládáme v nejbližších měsících výraznější problémy s pracovním uplatněním propuštěných zaměstnanců u jiných zaměstnavatelů,“ je přesvědčen Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Technici nebudou mít problém

Do evidence Úřadu práce ČR se doposud přihlásilo 10 bývalých zaměstnanců Papcelu. Pokud by se jim v krátké době nepodařilo najít vhodné uplatnění, úřad práce pomůže i prostřednictvím případné rekvalifikace, která ještě více zvýší šance na získání nového zaměstnaní.

Z informací, které sdělil věřitelskému výboru předseda představenstva Papcelu David Dostál, vyplývá, že výrobce papírenských strojů v srpnu nevyplatil lidem mzdy. Úřad práce připomněl, že zaměstnanci se v takovém případě na něj mohou obrátit a požádat o uspokojení splatných mzdových nároků.

„Zaměstnanec může uplatňovat mzdové nároky za tři měsíce rozhodného období, kterým je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i tři kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a tři kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Příslušné měsíce si vybere sám a specifikuje je v příslušné žádosti o uspokojení svých mzdových nároků,“ připomněla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

O situaci litovelského zaměstnavatele, který v oboru papírenského průmyslu působí od roku 1950, se zajímá i vedení města.

„Papcel nás neinformuje, ale není to jejich povinnost. Situace na trhu práce je dobrá, takže lidé s technickým zaměřením nemají problém sehnat v regionu práci. Složitější to může být s administrativními pracovníky,“ reagoval starosta Litovle Viktor Kohout (SNK).

Stavba cyklostezky v ohrožení

Jak starosta uvedl, úpadek firmy může městu zkomplikovat významnou investiční akci.

Litovel připravila stavbu cyklostezky vedoucí od hospody Modrá hvězda směrem na Červenku a část se nachází na pozemku Papcelu. Město nyní potřebuje souhlas vlastníka.

„Jenže chodník, kde má cyklostezka vést, je v zástavě bank. Dvě daly souhlas, ale jedna ne. Podíl převedla na někoho jiného,“ popisoval Kohout.

Město již začalo jednat s Cetinem vlastnícím telekomunikační síť o přeložkách kabelů na pozemku.

„Pokud situaci nevyřešíme, hrozí, že budeme muset vracet dotaci,“ uvedl starosta.

Nová stezka pro cyklisty má stát celkem 12 milionů korun. Dotace, kterou město získalo, činí 7,5 milionu.

Jak informovala ČTK, Papcel má 443 věřitelů a dluhy 418 milionů korun. Firma má dohodnuté zakázky za několik stovek milionů korun, které však kvůli nedůvěře bank není schopna realizovat. Tu narušily několikaleté spory s jedním ze zahraničních zákazníků.