Územní studii s názvem „Rekonstrukce ul. Palackého, Litovelské a tř. Míru“ minulý týden odprezentovali autoři veřejnosti.

V souvislosti s plánovanou modernizací tramvajové trati upravuje studie celý uliční prostor „od fasády k fasádě“ v délce jednoho kilometru.

V současnosti zde převažuje dopravní charakter. Autoři posouvají a upravují zastávky, zklidňují dopravu a zlepšují podmínky pro pěší i cyklisty. Současně navrhují více zeleně.

Vizualizace proměny parku pod letním kinem v Olomouci
Velká proměna parku u Dobrovského. Takto to má vypadat pod letňákem

„Celou ulici jsme si rozdělili do několika úseků, řekli jsme si, co je pro daný úsek typické a to jsme chtěli návrhem podpořit. V Palackého jsme chtěli přidat charakter kamenné ulice připodobňující se centru města a v Litovelské zase charakter obytné ulice se stromořadím a parkováním rezidentů,“ popisoval během veřejné prezentace Jakub Czapek z architektonického a urbanistického studia MAAUS.

Ulice Palackého, stávající stav. Územní studie zde navrhuje pěší zónu.Ulice Palackého, stávající stav. Územní studie zde navrhuje pěší zónu.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

V části Palackého je úprava prostoru celkem dramatická. Mezi náměstím Národních hrdinů a ulicí Pöttingova navrhují autoři pěší zónu, do které bude umožněn vjezd pouze dopravní obsluze a veřejné dopravě.

Stávající křižovatka ulic Legionářská, Hynaisova a Studentská je navržena jako rondel. Ten už má platné razítko. Nabízí se také řešení v podobě přidání světelné signalizace vzhledem k provozu, který by zde narost po zřízení pěší zóny v Palackého.Stávající křižovatka ulic Legionářská, Hynaisova a Studentská je navržena jako rondel. Ten už má platné razítko. Nabízí se také řešení v podobě přidání světelné signalizace vzhledem k provozu, který by zde narost po zřízení pěší zóny v Palackého.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Místo stávajících jízdních pruhů pro vozidla navrhují široké chodníky a na jedné straně stromořadí listnáčů, které by poskytly chybějící stín v letních měsících. Úsek směrem k Namiru pak chtějí zklidnit „přetrasováním“ silnice II/448.


Nahrává se anketa ...

Komfortnější zastávky, stromořadí, cyklopásy

Autoři navrhují úpravu zastávek proti současnému stavu. Pro cestující by měly být komfortnější.

Zastávku autobusů U Zlaté koule navrhují přesunout před Namiro, tramvajová zastávka na Šibeníku v Litovelské ulici by zase měla být posunuta ke křižovatce s ulicí Před Lipami.

V Litovelské ulici návrh počítá s posunem tramvajové zastávky směrem k ulici Před Lipami. Přecházení bude bezpečnější. Navrženy jsou samostatné cyklopruhy a stromořadí po obou stranách ulice.V Litovelské ulici návrh počítá s posunem tramvajové zastávky směrem k ulici Před Lipami. Přecházení bude bezpečnější. Navrženy jsou samostatné cyklopruhy a stromořadí po obou stranách ulice.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

U tramvajové zastávky Nádraží město studie počítá s přizvednutím jízdních pruhů pro auta do výšky nástupního ostrůvku a oddělení sloupky.

Po celé komunikaci (od Pražské po pěší zónu v Palackého, kde bude smíšený provoz s pěšími) dopřáli cyklistům samostatné jednosměrné pásy. S výjimkou v místě křížení s železniční tratí a u zastávky Nádraží město, kde je nejužší místo a cyklisté podle autorů studie pojedou v hlavním dopravním prostoru.

„V Litovelské je po obou stranách navrženo stromořadí a mezi stromy parkovací stání. Počet parkovacích míst zůstane v Litovelské stejný,“ představovali řešení architekti.

Studie s názvem „Rekonstrukce ul. Palackého, Litovelské a tř. Míru“ počítá s cyklopruhy po obou stranách třídy Míru a stromořadím na straně směrem do centra města. Navržen je přesun autobusové zastávky U Zlaté koule před Namiro.Studie s názvem „Rekonstrukce ul. Palackého, Litovelské a tř. Míru“ počítá s cyklopruhy po obou stranách třídy Míru a stromořadím na straně směrem do centra města. Navržen je přesun autobusové zastávky U Zlaté koule před Namiro.Zdroj: Studio MAAUS

Podněty, odsouhlasení a hledání peněz

K odprezentované urbanistické studii mohou občané stále podávat podněty, a to do 20. října na adresu odboru strategie a řízení, útvar hlavního architekta.

„Po projednání a odsouhlasení této studie se bude pokračovat do dalších projekčních stupňů, to je proces na nějaké dva, tři roky. Paralelně s tím je potřeba hledat finanční prostředky, spojovat možnosti města s dotacemi, to je úkol, který je před námi,“ informoval náměstek primátora Tomáš Pejpek.

V příštím roce se uvažuje o vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace.

Vizualizace komplexu Smetanka Park, který vyroste u hlavního nádraží v Olomouci
Jak se změní Olomouc? Tady je přehled chystaných staveb

Celkové náklady na komplexní rekonstrukci kilometrového úseku se podle velmi předběžných odhadů mohou pohybovat kolem jedné miliardy korun.

„Nebude to jednoduché, ale je to nutné udělat minimálně z pohledu rekonstrukce tramvajové trati,“ dodal náměstek primátora.