Poslední úsek, který firma začne opravovat 13. března, navazuje na loňskou etapu prací mezi Unčovicemi a okrajem Litovle.

Důkladnou rekonstrukcí nyní projde část krajské cesty od odbočky na Chořelice po železniční přejezd u pivovaru v Palackého ulici. Hotovo by mělo být do 30. června.

Od 13. března oprava uzavře úsek od kruhové křižovatky na Olomouckém Předměstí po odbočku do Chořelic – směr Unčovice.

„Povolen bude vjezd pouze dopravní obsluze a zákazníkům čerpací stanice,“ popisoval místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Motorista, který do tohoto úseku vjede, se již nebude moct vrátit stejnou cestou, ale bude muset pokračovat dále do Unčovic a po dálnici zpět do Nasobůrek a Litovle.

„Bude opět objízdná trasa po dálnici. Mezi Unčovicemi a Nasobůrkami po dobu etapy, do konce června,“ uvedl Broza.

Od 3. dubna bude zároveň uzavřený úsek před Headem, tedy vjezd do Litovle.

„Jezdit se zde bude kyvadlově na semafory,“ vysvětloval místostarosta.

Úplná uzavírka v červnu

Největší komplikace však čekají řidiče na závěr rekonstrukce od 19. do 25. června, kdy se tento úsek, mezi okružní křižovatkou a pivovarskou vlečkou, zcela uzavře, aby firma mohla položit asfaltové vrstvy.

„To bude nejtěžší část. Všechny autobusy budou mít konečnou u kruháče. Lidé budou muset dojít pěšky. Jiné řešení není,“ popisoval místostarosta.

Napojení nového Lidlu

Současně s opravou poslední části průtahu dojde podle místostarosty k napojení areálu, kde připravuje novou prodejnu společnost Lidl.

„Lidl si objedná odbočovací pruhy, aby to bylo nachystané a neomezoval se pak provoz na komunikaci,“ vysvětlil Broza.

Město plánovalo současně s poslední etapou krajské akce výstavbu cyklostezky a chodníky.

„Úsek před Headem je úzký a firmy by si překážely. Naši akci jsme zrušili. Necháme to na příští rok,“ dodal.

Autobusová doprava během opravy

Náhradní autobusové zastávky budou zřízeny na ul. Palackého a Svatoplukova – konkrétní místa budou upřesněna.

Při I. etapě (13. 3.–2. 4.) budou autobusy jezdit přes dálnici D35. Rozvadovice budou dopravně obslouženy jako minulý rok (použitím točny v Rozvadovicích).

Ve II. etapě (3. 4.–29. 4.) bude osazen semafor na ul. Palackého.

Od 30. 4. do 19. 6. stavba pustí autobusy obousměrným provozem na Chořelice. Autobusové zastávky budou přemístěny před restauraci a vjezd k benzinové stanici, vše pod podmínkou, že to schválí dopravní policie.

Od 19. do 25. června bude úplně uzavřen úsek před Headem, neprojede nikdo. Autobusy by zajížděly k provizorním zastávkám v ul. Olomoucká/Svatoplukova, kde bude konečná. Autobusy od Uničova by obsloužily zastávku u pivovarské vlečky.

Zdroj: Městský úřad Litovel