Nový závod na zpracování brambor společnostiLWMInternational CZ se měl začít stavět už letos v průmyslové zóně v Litovli-Nasobůrkách. Tamní obyvatelé však s vybudováním rozsáhlého areálu v hodnotě čtyř miliard korun nesouhlasí, sepsali i několik protestních petic.

„Vadí nám nákladní doprava, zvýší se také hlučnost a prašnost. Máme strach, že po rozjezdu výroby zmizí voda ze studní. Tím, že budeme žít v blízkosti obrovské fabriky, poklesne i cena našich rodinných domů,“ řekl předseda místního osadního výboru Jaroslav Winiarski.

To, že se původně plánovaný termín pro výstavbu nestihne, potvrdil také zástupce investora Radek Šišma.

„Jako reálný teď vidím nejdříve rok 2009. Od záměru jsme ani po peticích místních občanů neodstoupili. Vše se oddaluje kvůli technickým záležitostem a nejrůznějším posudkům. Na jejich přípravu potřebujeme více času,“ sdělil Šišma.

Olomoucký Krajský úřad si nyní objednal oponentní posudek. „Požadujeme, aby zahraniční investor dokumentaci doplnil o negativní vlivy stavby na životní prostředí, hladinu spodních vod, dopravu, místní obyvatele a protipovodňovou ochranu Nasobůrek,“ uvedl Radomír Studený z odboru životního prostředí krajského úřadu.

Pokud firma LWM International CZ nepředloží požadované informace do tří měsíců, pošle jí Krajský úřad v Olomouci další výzvu.

„V případě, že investor od záměru neustoupí, měl by požadované informace včas doložit. V opačném případě nám musí oficiálně sdělit, že v Litovli nový závod nakonec nepostaví,“ poznamenal Studený.