„Staré zaklenutí bylo v katastrofálním stavu a město rozhodlo, že se pustíme do opravy této části Radniční Moravy v ulici Husova. V rámci 2. etapy se podařilo otevřít a zpřístupnit tento úsek Nečízu podobně, jak tomu bylo v minulosti,“ popisoval vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Kurfürst.

V rámci 2. etapy firma postavila nový mostek k Sochově vile, který nahradil předchůdce v havarijním stavu, také nové opěrné zdi a opravila most u Správy CHKO Litovelské Pomoraví, včetně zábradlí.

Aby město mohlo lidem nabídnout atraktivní jízdu loďkou po Radniční Moravě v délce několika stovek metrů - od mlýna, následně pod radniční budovou, náměstím až do parku - musí se ještě vypořádat s nejnáročnější opravou části říčního ramene za Domem květin Pinie. Rekonstrukce několik desítek metrů dlouhého úseku by vyžadovala i opravu i mostu v ulici Jungmannova.

„Nejprve bude třeba provést diagnostiku opěrných stěn, abychom věděli, jestli bude nutné je vyměnit nebo se provede sanace. Pak uvidíme,“ naznačil Kurfürst s tím, že tato nejnákladnější poslední etapa je zatím spíše ve výhledu.