Obávají se poškození majetku a poté, co se ani po půl roce nedočkali požadovaného znaleckého posudku, který by vyhodnocoval vliv stavby protipovodňových opatření na okolní budovy, podali na Povodí Moravy a zhotovitele trestní oznámení.

Jedna z největších staveb v Olomouci, která výrazně zvětší kapacitu koryta Moravy a ochrání 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tři miliardy korun, podle nich probíhá v rozporu s projektovou dokumentací.

„Nutnost statického zajištění nábřežních domů je uváděna ve většině částí projektové dokumentace, přesto nebylo provedeno,“ poukazují Společenství vlastníků jednotek Nábřeží 10 a Nábřeží 9 v trestním oznámení podaném v na olomoucké okresní státní zastupitelství.

Postrádají také podrobný stavebně statický průzkum zaměřený na stav stropních a stěnových nosných konstrukcí zejména v suterénu bytových domů v ulici Nábřeží a jejich ovlivnění stavebními pracemi - otřesy.

„Na tento stav jsme upozorňovali od ledna 2018. Naše argumentace nebyla reflektována a obavy z poškození majetku a ohrožení zdraví a života nebyly vyvráceny,“ popisují v podání, jehož kopii má Deník k dispozici.

V křesle jako na masážním stroji

Bytové domy jsou postaveny před bezmála 100 lety a podle místních dlouhodobý a intenzivní zásah v podobě vibrací a otřesů způsobených těžkou mechanizací může narušit jejich statiku a nechat na nemovitostech do budoucna nebezpečné stopy.

„Vibrace cítíme. Když sedíme v křesle, jako bychom byli na masážním stroji. Momentálně nejvíce postihují rohový dům Gorazdovo náměstí 13. Naše obavy z narušení konstrukcí jsou naprosto oprávněné. Přístup investora, zhotovitele, úřadů i politiků vůči nám je naprosto lhostejný,“ zdůrazňovala Zdenka Tkadlečková z Občanského sdružení Nábřeží.

Povodí: Šikanózní krok

Podle Povodí Moravy stavba protipovodňové ochrany v Olomouci je od počátku přísně kontrolována všemi kompetentnímu úřady.

„Z jejich strany nebylo shledáno žádné pochybení. Podané trestní oznámení vnímáme jako snahu o obstrukci probíhající stavby a šikanózní krok,“ reagoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Investor i firma, která stavbu provádí, podle Chmelaře učinila celou řadu monitorovacích i zajišťovacích opatření.

„A to po pečlivém průzkumu a statických propočtech, současně je celá realizace stavby detailně monitorována, zjištěné údaje jsou pravidelně vyhodnocovány a zohledňovány,“ ujišťoval mluvčí.

„S policií spolupracujeme a věříme, že v rámci podaného trestního oznámení bude učiněný stejný závěr, jako v rámci kontrol ze strany stavebního úřadu, tedy že stavba probíhá v souladu s platným stavebním povolením,“ uzavřel Chmelař.

Hluk? "Jen" obtěžování

Obyvatelé nábřežních domů si stěžovali také na značný hluk ze staveniště, kterému jsou vystaveni sedm dní v týdnu.

Kněží z chrámů v okolí Bristolu vyjednali s investorem klid během nedělního dopoledne, kdy probíhají bohoslužby a těžké stroje podle duchovních narušovaly liturgie.

Místní se obraceli na hygieniky. Nepochodili.

Dozvěděli se, že ke zvýšeným zdravotním rizikům podle WHO dochází až tehdy, je-li člověk vystaven hluku více než 60 dB celých 24 hodin 365 dní v roce po dobu minimálně 10 let.

„Vše ostatní je hodnoceno jako obtěžování. Poradili nám, ať hluk řešíme občanskoprávní cestou," kroutila hlavou Tkadlečková.

Nejvíce hlučné jsou práce na pilotech pro nové nábřeží. Ty také způsobují značné otřesy. Do konce roku bude firma vrtat na pravém břehu.

Ještě letos budou také zřízeny přístupové cesty a plošiny pro vrtání pilot pod základy opěr mostu v ulici Komenského.

Základy pro nový most

U Bristolu už dělníci osazují štětové stěny pro základy a nosné pilíře nového mostu Komenského.

„Budou pokračovat zemní práce v rámci modelace budoucího terénu v části od soutoku s Bystřicí po soutok s Mlýnským náhonem i práce na přeložkách kanalizace a vodovodu na levém břehu Moravy,“ informoval Chmelař.

Stavba přijde na 730 milionů korun. V rámci II. B etapy dojde k rozšíření pravého břehu o 11 až 12 metrů a levého o tři až čtyři metry. Mezi mosty podél Moravy vzniknou nové snížené bermy.

Pravobřežní široká berma bude vydlážděná kamennou dlažbou a bude tak přístupná pro veřejnost.

Mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové mosty, které budou široké 22 metrů a 56 metrů dlouhé.

Stavební práce na mostě Komenského, které začaly letos v dubnu, budou trvat do podzimu příštího roku.