„Požadavky shromažďujeme a budeme je posuzovat podle toho, kde by mohl pomoci kraj, stát, popřípadě Úřad regionální rady (u větších investičních akcí a prostředků z EU),“ uvedl mluvčí kraje Tomáš Kocych. „Požadavky se týkají zejména dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti nebo podpory cestovního ruchu,“ řekl.

Do 15. září měli starostové předložit konkrétní projekty, které by zlepšily život lidem žijícím v zanedbaném území na prahu armádního cvičiště. Kraj uvažuje o tom, že by vyčlenil speciální dotace právě pro obce dotčené výcvikem na Libavé.

„Aby o peníze nesoutěžily se čtyřmi stovkami obcí a měst, ale měly větší šanci, protože jejich situace je specifická,“ vysvětlil již dříve Kocych. Kromě toho by je kraj mohl podpořit při získávání dotací ze státních nebo evropských zdrojů. Některé projekty by se mohly dostat již do rozpočtu kraje na příští rok.

Starostové jsou s nabídkou spokojeni už proto, že loni na podzim neuspěli s požadavkem o zvýhodnění oblasti u premiéra Mirka Topolánka (ODS). Obrátili se na něj poté, co slíbil Brdům miliardu bez ohledu na to, zda tam bude americký radar.

Například Domašov nad Bystřicí by chtěl opravit mostu přes říčku protékající obcí, zřídit sál a byty v objektu obecního úřadu a také spojit cyklostezky spojující Moravský Beroun s Hrubou Vodou. „Nejkřiklavější je však dopravní infrastruktura, kam je zapotřebí investovat nejvíce,“ uvedl starosta Ladislav Števanka.

Norberčany a Jívová by zase potřebovaly pomoci se zbudováním čističek odpadních vod, zateplením školy či dětským hřištěm.