„V roce 2015 provedla Moravská vodárenská 982 rozborů vody ze soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 88 procentech analyzovaných vzorků neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce, kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody," uvedla mluvčí společnosti Markéta Bártová.

Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele.

„V některých případech byly překročeny limity dusičnanů a také limity pro hodnotu manganu, železa, pH a amonných iontů," informovala Moravská vodárenská.

Proto firma nabízí v akreditované laboratoři v Olomouci až do konce září letošního roku zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů, za které zájemci zaplatí 750 korun.

V Česku je necelých 10 procent obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených.

„Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni vyhovující, obzvláště nyní na jaře. Na pohled křišťálově čirá voda v sobě může skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění," uvedla Bártová.