Studie prokázala, že zákonné limity jsou překročeny ve více než 90 procentech obcí kraje.

V hluku z dopravy po krajských komunikacích převyšujícím zákonné normy žijí obyvatelé drtivé většiny vesnic Olomouckého kraje. Nová studie prokázala, že limity jsou překročeny ve 199 z celkem 216 obcí kraje.

Olomoucký kraj ji chtěl občanům zpřístupnit až poté, co si vyjedná s hygienickou stanicí výjimku. Původní červnový termín se však stále protahuje. Stejně tak také předpoklad, že kraj provede protihluková opatření v časovém horizontu osmi let.

„Náklady na výměnu oken a stavbu protihlukových stěn dosáhnou přibližně dvou miliard korun, což je nad možnosti krajského rozpočtu. V tuto chvíli proto nemůžeme říci, zda se lidé nápravy dočkají za pět, deset nebo dvacet let. Krajští radní rozhodli, že se s dalším postupem vyčká až na nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb,“ sdělil vedoucí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Krajského úřadu v Olomouci Ladislav Růžička.

Olomoucký kraj zatím podle radního pro dopravu Petra Poláška odeslal žádosti o příspěvek na protihluková opatření na Státní fond dopravní infrastruktury a ministerstvo dopravy.

„Silnice jsme od ministerstva dopravy převzali před šesti lety, už tenkrát na mnoha z nich byly problémy s překročením limitů. Na naše žádosti odpověděli, že nám pomoci nemohou. Předpokládám, že výjimku od hygienické stanice bychom mohli mít vyřízenou do konce letošního roku. Kraj však může ročně na tyto účely z rozpočtu vyčlenit jen asi deset až patnáct milionů korun, takže je to záležitost na léta,“ přiznal Polášek.

Občané, kteří jsou přesvědčeni o tom, že trpí nadměrným hlukem však už alespoň mají možnost zjistit, zda tomu tak ve skutečnosti opravdu je. V těchto dnech totiž byla nová studie zpřístupněna veřejnosti, zájemci do ní mohou nahlédnout na odboru dopravy.

„Nemusejí sem ani chodit osobně, informace jim rádi sdělíme prostřednictvím elektronické pošty. Pokud na adresu posta@kr-olomoucky.cz pošlou číslo své stavební parcely z katastrální mapy společně s názvem katastrálního území, odpovíme jim, zda se jejich nemovitost nachází v území s nadlimitním hlukem. Je to spíše pro jejich informaci, momentálně nejsme schopni říci, které lokality se budou řešit nejdřív,“ dodal Růžička.

Nadměrný hluk obtěžuje například 387 ze 1 400 obyvatel Grygova na Olomoucku, denní limity jsou tam překročeny o 12 decibelů, noční o téměř 15 decibelů. Podobné je to také v Medlově na Uničovsku, kde dosahuje denní překročení limitů šesti decibelů, nočních pak téměř deseti decibelů.

„Výsledky měření hluku ještě sami nemáme k dispozici. Pro naše občany je zátěž z kamionů a nákladních automobilů rozhodně velmi nepříjemná. Během dvanácti hodin projede vesnicí přes čtyři tisíce vozidel. Krajské komunikace navíc nejsou v dobrém stavu, lidem se otřásají okenní tabule a praskají jim domy. Stěžovali jsme si na to několikrát, ale odklonit dopravu není kam,“ uvedl medlovský starosta Bohumír Berger (nez.).

Z menších měst na Olomoucku je na tom nejhůř Uničov, kde trpí nadlimitním hlukem z krajských silnic 1 327 lidí. „V době, kdy ve městě ještě fungoval cukrovar a probíhaly řepné kampaně to nepochybně bylo ještě horší. Stížnosti od občanů jsme v posledních letech žádné neřešili. Zřejmě je to tím, že pokud v hluku žijí trvale, tak si na něj už nejspíš zvykli,“ míní uničovský místostarosta Dalibor Horák (ODS).

Stále se však najde dost těch, které narůstající automobilová doprava obtěžuje natolik, že si stěžují u Krajské hygienické stanice v Olomouci.

„Poté, co nám lidé pošlou písemnou stížnost provedeme místní šetření a objednáme měření hluku u akreditované laboratoře. Během něj však musí být vhodné počasí, nesmí například pršet nebo příliš foukat vítr. Často to proto trvá několik měsíců, než se lidé dočkají odpovědi, jak na tom skutečně jsou. Většina stížností je však oprávněných,“ potvrdila vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Eva Čehovská.

Hlukem nejvíce zasažené obce

Obce, budovy a obyvatelé zasažení nadměrným hlukem z krajských komunikací

obec---------počet budov---počet lidí
Grygov     153 387 
Náklo       25 64 
Medlov     128 324 
Litovel       73 186 
Uničov     262 1327 
Šternberk    226 1146

Budova = rodinný dům, firma, obchod, úřad či pošta
Zdroj: Krajský úřad Olomouc