Hlavně kvůli statickému zajištění budov se někteří vlastníci bytů sešli se zástupci všech firem a Povodí Moravy.

„Ano, schůzku jsme vyvolali, máme obavy z možného vlivu stavby na naše domy. Nikdo nám zatím posuzující dokument od března nepředložil. Naše obavy všichni chápou, ale nesnaží se je nám vyvrátit,“ sdělila tamní obyvatelka Zdeňka Tkadlečková.

„Na jednání jsme zvali i zástupce města a nikdo se schůzky nezúčastnil. Což považuji za špatný přístup,“ přidala ještě Zdeňka Hanelová.

Investor by jim teď měl dodat statické posouzení.

„Je to dokument, který by měl říct, jak realizace stavby, pohyb stavební techniky a úpravy nábřeží, ovlivní statiku budov dotčených stavbou. Tento dokument by měl vyvrátit naše obavy z fatálních škod na našich domech a zdůvodnit, proč ke statickému zajištění před zahájením stavby nedošlo,“ doplnila Zdeňka Tkadlečková.

Podle mluvčího Povodí Moravy se statické posouzení dělalo už před zahájením stavby a monitoring tam probíhá prakticky neustále.

„Všechny dokumenty, které si obyvatelé vyžádali, dostanou. Podobná setkání jsou standardní. Nesetkali jsme se s nimi poprvé a počítáme také s tím, že podobná setkání budou v průběhu celé stavby,“ reagoval mluvčí.

Práce na protipovodňových opatřeních zatím jdou podle harmonogramu.

„Nejdůležitější co se udělalo, je zbourání mostu na ulici Komenského. Nejprve samotný most, následně došlo k odstranění mostních opěr, které tam byly a v tuto chvíli jsou vybouraná i předpolí mostu,“ připomněl mluvčí Povodí Moravy.

Piloty pro podpěru nábřeží

Od pondělního rána 10. září se pak podle informací olomoucké radnice, část prací na protipovodňových opatřeních přesune do ulice Nábřeží do prostoru bloku mezi ulicemi Praskova a Kpt. Nálepky.

„V tomto místě proto musí být odstraněna veškerá vozidla. Pro zdárný průběh stavby je zcela nezbytné, aby zde v daném termínu od ranních hodin 10. září nestála vůbec žádná vozidla. Stavební firma upozorňuje, že auta, která zde zůstanou, budou muset být z místa stavby odtažena,“ vyzval místní mluvčí radnice Michal Folta.

Povodí Moravy uvedlo, že v následujících týdnech se budou instalovat takzvané piloty, které vytvoří opěrnou zeď nábřeží.

„Jde o vyztužení, které staticky zabezpečí celé koryto i přilehlé pozemky a okolí koryta, aby bylo stabilní,“ vysvětlil Petr Chmelař.

Podle Zdeňky Tkadlečkové však pilotové stěny primárně slouží k zabránění sesuvu  při odebírání zeminy.

„Nové nábřežní stěny se výrazně posunou k budovám. Podle námi oslovených odborníků se nejedná o jejich statické zajištění," dodala.