To se uskuteční ve středu v Regionálním centru Olomouc (RCO) v Jeremenkově u­lici.

Odborníci v nové územní studii navrhli nejvýhodnější lokality pro umístění větrných elektráren v Olomouckém kraji. Zároveň také vymezili území, kde je jejich výstavba nevhodná kvůli ochraně obyvatel žijících v okolních obcích nebo ochraně životního prostředí.

Lidé mohli od 18. července do odborné studie nahlížet na odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje. Ve středu kraj pořádá veřejné projednávání, kterého se zúčastní zástupci dotčených obcí, úřadů a občané.

Ti také mají možnost přímo na místě vyjádřit svá stanoviska a připomínky k výstavbě dalších větrných elektráren. Začátek je ve 14.30 v sále Pegasus v přízemí budovy RCO.