Z návrhů lidí pak městský úřad vytvořil žebříček deseti nejčastějších připomínek.

„Na první místo se dostalo zklidnění dopravy ve městě s odklonem tranzitní dopravy. Dále občané chtějí rekonstrukci Domu dětí a mládeže nebo třeba komplexní řešení odpadů,“ uvedla Irena Černocká, tisková mluvčí Šternberka.

Desaterem se bude zabývat zastupitelstvo. Jednotlivé body se projednají a popřípadě schválí.

„Pokud je přijme, pak budou návrhy zařazené do strategických materiálů města,“ vysvětlila Černocká.

Ke kulatým stolům přišlo diskutovat zhruba padesát obyvatel. Radnice je malou účastí zklamaná. Čekali, že místní bude město a dění v něm více zajímat.

„Slabá účast nás nepříjemně překvapila. Kritiků mohlo dorazit víc,“ řekla Černocká.

Top 10 návrhů na lepší život ve Šternberku

1. Zklidnit dopravu ve městě odklonem tranzitní dopravy

2. Rozšíření možností pro kulturní vyžití občanů (apelovali na znovuotevření kina)

3. Zeleň – kácení stromů, údržba apod. (aby se zbytečně nekácely stromy a aby zeleň přibývala)

4. Nutná rekonstrukce Domu dětí a mládeže a vybudování bezbariérového přístupu v této budově

5. Otevření podnikatelské zóny v objektu bývalých Nálepkových kasáren

6. Využití bývalého augustiánského kláštera pro podnikání

7. Komplexní řešení odpadů

8. Zlepšení dopravní dostupnosti venkova (aby se zlepšila dostupnost, a to budováním cyklostezek)

9. Optimalizace mateřských a základních škol ve Šternberku s ohledem na úbytek žáků

10. Prevence sociálně-patologických jevů

Lucie Herberová