Do provozoven Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Rooseveltově a Praskově ulici nosili lidé celý advent dárky, kterými chtěli potěšit nemocné nebo nemohoucí seniory. „Přinášeli vánoční cukroví, čaje, kávy, vitamíny, trvanlivé potraviny, hygienické i psací potřeby, kalendáře a jiné drobnosti. Z těch pak pracovníci a dobrovolníci střediska – sloužícího už od roku 1990 jako prostředník mezi dárci a obdarovanými – nachystali sto pět balíčků, a potom je i sami roznášeli na konkrétní adresy," sdělila Iveta Věrná ze střediska.

Další vánoční balíčky byly určeny pro účastníky tradičního štědrovečerního posezení. „Zájem o něj byl předběžně projevován tentokrát už od září: Bude to letos zase v parku ve Fontáně u fontány? Bude pozvánek dostatek?" zmínila Iveta Věrná a dodala, že při těchto každoročních setkáních s lidmi bez vlastního rodinného zázemí není klasické štědrovečerní pohoštění to hlavní.

„Jde více o vánoční atmosféru, o společné zamyšlení nad smyslem Vánoc, o rozhovor a přátelské posezení. Jde o příležitost zazpívat si starobylé koledy a snad i zavzpomínat na dávné události. Jde o možnost popovídat si i s duchovním, nejen o problémech každodenního nelehkého života. Jde o radost a o naději," uvedla.

Při vánočním programu Střediska SOS se tak mohlo navzájem potěšit přes čtyřicet lidí. „Upřímné poděkování patří všem, kdo se o to zasloužili," řekla Iveta Věrná.