Kníže zahájí mezinárodní konferenci ve středu v Arcidiecézním muzeu, rokování historiků potrvá do 26. listopadu.

Hans-Adam II. zamíří i do Šternberka a do Velkých Losin, kde vyrůstal jeho otec, František Josef II.

Do regionu přijedou i jeho bratranci princové Wolfgang a Karl Emmeram z Lichtenštejna.

„Po svém příjezdu, 23. listopadu odpoledne, se kníže setká na hradě Šternberku s představiteli Olomouckého kraje, města Šternberka a Národního památkového ústavu. Při tomto setkání si prohlédne hrad a v něm probíhající výstavu „Liechtensteinská dominia střední Moravy“ a vyslechne koncert pěveckého sboru Rastislav z Blanska,“ informoval mluvčí kraje Ivo Heger.

Vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. poté ve středu zahájí ve středu 24. listopadu rokování padesáti historiků ze sedmi zemí, které pořádá Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Historickým spolkem Liechtenstein.

„Společné dějiny dnešního knížecího rodu Liechtensteinů a českého státu trvají již více než 760 let. Během nich zde příslušníci tohoto významného rodu zanechali nesmazatelné stopy. S nimi se velmi často setkáváme ve všech oblastech naší historie: politické, kulturní, hospodářské a sociální. A hlavním cílem naší konference je představit a prodiskutovat historii rodu Liechtensteinů v co nejširších souvislostech nejen ve vztahu k českým zemím, ale rovněž k habsburské monarchii či Evropě,“ uvedl náplň mezinárodního setkání historiků, historiků umění a muzejníků člen organizátorského týmu Marek Vařeka.

Jednotlivé tematické bloky přednášek budou podle něj sledovat obecně historii rodu, jeho jednotlivé osobnosti a jejich politické, hospodářské a kulturní aktivity, či jejich každodenní život.

„Za mimořádně důležité považujeme téma procesu vzniku, kumulace a následně i zániku mohutné rodové majetkové základny, včetně přesunu rodu do alpského Knížectví Lichtenštejnského,“ upozornil historik.

Účastníci se podle něj zaměří i na stopy, které příslušníci lichtenštejnského rodu zanechali v kultuře, architektuře a umění.

„Věříme, že mezinárodní konference přispěje k hlubšímu poznání dějin knížecího domu, který odnepaměti utvářel prostor, ve kterém žijeme,“ uvedl s tím, že pořadatelé počítají s publikováním příspěvků formou kolektivní monografie.

Konference je podle Vařeky otevřená i veřejnosti.

„Kapacita je ale omezená a v současné době je již z osmdesáti procent naplněná,“ upozornil.

Kníže poobědvá u arcibiskupa

Kníže Hans-Adam II. podle jeho informací stráví v Olomouci čtyři dny. Vzhledem k zajímavým příspěvkům projevila Jeho Jasnost zájem zúčastnit se celé konference.

Kníže navštíví například rezidenci olomouckého arcibiskupa, kam je pozván na oběd, otevře výstavu na hradě Šternberk věnovanou středomoravským lichtenštejnským državám a v závěru svého programu si prohlédne zámek ve Velkých Losinách.

„Je pro nás samozřejmě velkou ctí, že vládnoucí liechtensteinský kníže nad konferencí nejen převzal záštitu, ale že ji osobně zahájí. Jednání ohledně osobní záštity probíhala velmi rychle. Jeho Jasnost má velký zájem na dějinách rodu, proto byl osobně nadšen mojí myšlenkou uspořádat mezinárodní konferenci,“ uvedl Vařeka.

Kromě Hanse-Adama II. nad konferencí převzali záštitu také Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, a Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský.

Návštěva šternberského hradu 23. listopadu:

14:30 – 14:45 příjezd na státní hrad Šternberk (ze směru Ecce Homo) a přivítání – hrají fanfáry, uvedení knížete na nádvoří a představení starosty

14:45 – 16:15 prohlídka hradu a koncertní vystoupení

16:15 – 16:45 prohlídka výstavy „Liechtenstejnská dominia střední Moravy“

16:45 – 17:45 jednání se zástupci NPÚ, předání darů a zápis do pamětní knihy, raut, poté odjezd do Olomouce