Při podmínečném zastavení trestního stíhání bývalé starostky Štěpánky Tiché došlo k procesnímu pochybení a tak rozhodnutí není pravomocné. Nebylo totiž doručeno poškozené obci.

Bývalá starostka Města Libavá Štěpánka Tichá byla obviněna ze zpronevěry 407 tisíc korun z obecní kasy. Protože vyslovila lítost a byla ochotná škodu nahradit, došlo k podmínečnému zastavení trestního stíhání.

Jedna z tehdejších opozičních zastupitelek a zároveň nynější starostka Města Libavá Oldřiška Valtošová podala podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. To rozhodlo, že krajské státní zastupitelství jako dozorové ještě vše přezkoumá.

Bývalá starostka Města Libavá Štěpánka Tichá odstoupila k poslednímu září.
Starostka, která okrádala obec, skončila. Město Libavá má nové vedení

Krajské státní zastupitelství podnět obdrželo v září. Rozhodnutí okresní státní zástupkyně nyní přezkoumávala krajská státní zástupkyně Jitka Klapalová, která zjistila, že došlo k procesnímu pochybení.

„Po prostudování vyžádaných materiálů bylo zjištěno, že usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání není dosud v právní moci. Zatím totiž nebylo řádně doručeno poškozené straně, tedy obci,“ sdělila Jitka Klapalová.

Okresnímu státnímu zastupitelství byl proto vydán pokyn k doručení usnesení vedení Města Libavá.

„Obec tak nebude krácena na svých právech. Teprve okamžikem řádného doručení jí poběží nová lhůta k podání nebo nepodání stížnosti,“ vysvětlila státní zástupkyně Jitka Klapalová.

Podnět k prošetření celé kauzy podala Oldřiška Valtošová, dřívější zastupitelka a současná starostka Města Libavá. Vzhledem k tomu, že došlo k procesnímu pochybení a usnesení dosud není pravomocné, vyčkává, až nabyde právní moci.

Starostka Města Libavá Štěpánka Tichá.
Zastavené stíhání starostky z Libavé přezkoumají "výš". Obec je na dva tábory

Přesto, že byla v polovině října zvolena novou starostkou Města Libavá, bude znovu žádat o prošetření usnesení. „I proto, že došlo k porušení zákona o obcích, kdy o opatrovníkovi může, podle mého názoru, rozhodnout pouze zastupitelstvo. V tomto případě mám pocit, že byla snaha některých zastupitelů, aby informace o kauze byly před občany zamlčeny. V právním státě by k takovým činům nemělo vůbec dojít, a pokud ano, tak by stát měl dohlédnout, aby došlo k nápravě,“ konstatovala Oldřiška Valtošová.

Exstarostka Města Libavá Štěpánka Tichá rozepisovala různé fiktivní práce na své příbuzné a některé místní občany. Peníze si brala pro svou potřebu z obecní kasy. Celková škoda, kterou obci způsobila, je vyčíslena na 407 tisíc korun.

Štěpánka Tichá byla obviněna ze zpronevěry, protože však vyjádřila lítost a škodu uhradila, bylo trestní stíhání podmínečně zastaveno. Pokud by se vše dostalo k soudu, hrozilo jí až pět let vězení. Ve funkci starostky hodlala nadále setrvat, nakonec ale v září rezignovala.

„Po dlouhém váhání jsem se rozhodla k tomuto kroku z důvodu zklidnění celé atmosféry v obci,” komentovala to tehdy Štěpánka Tichá.

Novou starostkou Města Libavá byla v polovině října zvolena Oldřiška Valtošová.