Právě ty jsou zásadní pro doplňování hladin v podzemí, kde voda dlouhodobě chybí. Navíc vloni klesla na historické minimum, což experti pozorovali především v hlubších vrtech.

Pro vodohospodáře je zneklidňující pohled na aktuální průtoky povrchových vod, které se pohybují hluboko pod dlouhodobým průměrem pro leden.

Zrekonstruované přerovské nádraží po první etapě modernizace železničního uzlu dokončené v roce 2014
Hanou projedou vlaky rychleji. Začal další díl modernizace železnice

Bečva je na 37 procentech

Na většině vodních toků v povodí Moravy jsou nyní hladiny na podprůměrných hodnotách.

„Týdenní průtoky se v minulém týdnu pohybovaly v rozmezí 25 až 55 procent průměrných lednových hodnot. Například Bečva je v Dluhonicích na 37 procentech, Dřevnice ve Zlíně na 21 procentech,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V minulém týdnu činil objem vody ve sněhu v Olomouckém kraji 18 milionů metrů krychlových, přičemž průměr je 99 milionů metrů krychlových vody ve sněhu.

„Stávající situace zatím nasvědčuje tomu, že se sucho může prohlubovat. Vše bude záviset na vývoji počasí v následujících týdnech,“ uvedl Chmelař.

Znepokojující je situace v podzemí, kde zejména v hlubších vrtech chybí vody dost výrazně. Hladiny se zde po několikaletém suchu dostaly na historické minimum.

„U podzemních vod se deficit od roku 2014 průběžně s výkyvy prohluboval a byť rok 2019 nebyl srážkově, zejména v závěru, tak krutý, na spoustě objektů podzemních vod nastoupila rekordní minima až v loňském roce,“ popisoval Jan Unucka, vedoucí Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava.

Boží hora u Žulové na Jesenicku
Boží hora láká na působivé výhledy, získala nové zázemí

Nadprůměr srážek? Naposledy 2010

I když vloni za celý rok napršelo „normálně“ podle statistického hodnocení, tento normál zahrnuje i letní přívalové deště, které sice mají výrazné úhrny, ale voda rychle spadne a odteče z krajiny pryč.

„Loňský rok mírně vylepšil deficit v mělkých vrtech, které jsou kolem řek a potoků, ale tam, kde jsou hladiny hlouběji v podzemí a doplňují se hlavně z jarního tání a zimní pokrývky, voda stále chybí,“ poukázal odborník.

Pro Olomoucký kraj byl srážkově nadprůměrný naposledy rok 2010.

„Od té doby jsme pořád pod průměrem, přičemž rok 2011 a hlavně roky 2015 a 2018 byly značně suché,“ připomněl technický náměstek Vodohospodářské společnosti Olomouc Jiří Kožušníček.

„I když rok 2019 nebyl co do úhrnu srážek špatný, nebyl schopen v našich zdrojích doplnit suché roky, které byly od roku 2010,“ upozornil.

Běžkař v okolí Pradědu
Běžkaři v Jeseníkách mají nový okruh, pro náročné i rodiny