Metodiku pro umísťování a provedení restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci zpracoval útvar hlavního architekta. Jedná se o přehledný manuál, který majitelům kaváren a restaurací poradí, jak postupovat a co zohlednit.

„Není to nová městská vyhláška, která něco nařizuje. Cílem koncepce je kultivovat prostor s využitím příkladů dobré praxe z jiných srovnatelných historických měst v Česku i v Evropě. Dává návod na to, jak by měl městský mobiliář vypadat, aby nerušil veřejné prostranství, ale vkusně doplňoval architekturu historického centra. Zkrátka, aby zahrádky nekřičely extravagancí, přebujelými barvami, hmotou v prostoru nebo nevytvářely bariéry při průchodu chodců a rodičů s kočárky,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.

Město už s novou koncepcí seznámilo majitele a provozovatele kaváren a restaurací v centru Olomouce. Na společném jednání měli možnost se k připravované metodice vyjádřit.

„Chtěli jsme znát připomínky a názory k projednávanému konceptu a také si vyslechnout jejich zkušenosti s povolováním zahrádek. Je to pro nás zvlášť důležité v této době. Jsme si velmi dobře vědomi toho, jak jsou zkoušeni dopady pandemie a zavedení nových pravidel pro ně může v budoucnu znamenat třeba i zvýšené finanční náklady,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro cestovní ruch a kulturu Markéta Záleská s tím, že město připravuje dotační program, který by podnikatelům náklady na úpravy zahrádek kompenzoval.

Ideálně bez plotů a ohrad

Podle architektů a památkářů je ucelená koncepce vzhledu zahrádek v historickém centru Olomouce velmi důležitá.

„Umístění zahrádek, způsob provedení a použití materiálů do velké míry určují kvalitu prostředí, na které jsou z hlediska památkové péče kladeny značné nároky,“ popsala Jana Křenková z útvaru hlavního architekta.

Ideální předzahrádka v historickém centru města by měla být umístěna přímo na chodníku a fungovat bez ohrazení i podesty, pokud to terén umožní. Fungovat by měla přímo před mateřskou provozovnou a měla by být vybavená kvalitním designem a mobiliářem, který odpovídá charakteru prostředí.

Zastínit by ji měly malé slunečníky světlé barvy nebo markýzy zvolené podle stylu architektury a konkrétního místa a bez výrazných reklamních popisů. Za vhodnou zeleň se považují menší nádoby či truhlíky s letničkami, betonové kontejnery s různými druhy jehličnanů jsou do historického centra nevhodné.

Bez pódia nelze

Majitelé olomouckých kaváren a restaurací se s manuálem pro podobu letních zahrádek postupně seznamují.

„Například pro kavárny asi není takový problém postavit stolečky přímo na dlažbu. U restaurací by to mohlo být poněkud složitější. Provozovatelé nejspíš budou úpravy zahrádek realizovat postupně,“ předpokládá majitel Caffe Opera na Horním náměstí Roman Lípa.

S novým konceptem se seznamuje také majitel restaurace Mikulda Milan Kalina. K zastínění letní zahrádky již delší dobu využívá slunečníky světlé barvy, bez zpevněného pódia se ale tamní zahrádka zřejmě neobejde.

„Před naší provozovnou je bohužel dlažba vyspádovaná tak, že tam není možné zahrádku bez pódia provozovat. Pokud bychom nábytek umístili přímo na dlažbu, budou nohy židlí i stolů ´zapadávat´ do spár a na nestabilních stolech se pak neudrží ani pití. Památkáře žádáme o umístění podesty pro letní zahrádku pravidelně každým rokem a vybíráme ji samozřejmě tak, aby v historickém centru města nepůsobila rušivě,“ popsal Milan Kalina.

Přechodné období

Nová metodika nyní projde připomínkovacím procesem a pak ji projednají olomoučtí radní.

„Po zapracování připomínek vlastníků a debatě s památkáři bychom rádi koncepci schvalovali ještě letos na jaře. Vzhledem k dalším nutným povolovacím procesům z hlediska státní správy je ale zřejmé, že tato situace neumožní ve větším množství zahrádky v souladu s manuálem měnit už v této letní sezoně. Majitelům ale dáváme už nyní návod a hlavně prostor k tomu, jak se připravit a udělat ekonomiku svých rozhodnutí i s ohledem na chystané kompenzace od města,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek.

Připomínky k pracovnímu návrhu manuálu mohou do pátku 11. února na e-mail jana.krenkova@olomouc.eu posílat majitelé a provozovatelé kaváren a restaurací i další Olomoučané. „K zaslaným připomínkám předpokládáme svolání další diskuse v průběhu března až dubna,“ dodala Jana Křenková.

Město bude manuál pro nově realizované letní zahrádky uplatňovat postupně. V první fázi bude platit pro jen pro nové a později také pro stávající zahrádky. Bude také stanoveno takvazné přechodné období. Podrobnosti jsou pro zájemce k dispozici na webu magistrátu.