I když hygienici zjistili několik desítek prohřešků a museli také uložit pokuty. V jednom případě dokonce tábor napříště nepovolí.

„Počet dětí na táborech v posledních letech klesal, až letos poprvé narostl. Ve 164 turnusech se v Olomouckém kraji zúčastnilo 9 235 dětí,“ uvedla Hana Kabátová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Olomouci.

„Jestli rodiny kvůli hospodářské krizi méně cestovaly k moři a děti posílaly častěji na tábory, to těžko hodnotit,“ poznamenala.

Hygienici provedli na prázdninových táborech pro děti celkem sto třicet kontrol. Zaměřovali se hlavně na zabezpečení pitnou vodou. „Zjistili jsme problém ve dvou případech. Jinak to bylo v pořádku,“ uvedla Kabátová.

Ve stravování odhalili dvaadvacet prohřešků, v ubytování táborníků deset a v osobní hygieně šest. Další problémy se týkaly zdravotní dokumentace.

„Vzhledem k počtu provedených kontrol nehodnotíme sezonu jako problematickou. Závad zase tolik nebylo a žádné nebyly takové, abychom tábor zakázali,“ uvedla Kabátová.

Přesto museli hygienici uložit šestnáct pokut v celkové výši čtyřiadvacet tisíc korun. „Nejvyšší byla patnáct tisíc korun. Nedostatky jsme zjistili prakticky ve všem. Ubytování, stravování, bylo to v žalostném stavu,“ popisovala tábor ve vojenském prostoru Libavá.

V tomto případě jsou hygienici rozhodnuti jej v příštím roce nepovolit, pokud jej organizátoři budou chtít uspořádat. „Skutečně tak k tomu přistoupíme, protože nedostatky byly i v minulém roce a organizátoři prokázali, že se nelepší,“ uvedla.

Táborníci byli letos již podruhé pod „dohledem“ hasičského záchranného sboru. V případě hrozící živelní pohromy se jim dostane včas varování a stejně tak záchranáři je v případě mimořádné události najdou dříve.

Týká se to zejména táborů s počtem dětí nad tři desítky, které mají povinnost nahlásit hygieně údaje.

Zájem o zařazení do systému varování měli i organizátoři menších setkání. Hasiči totiž mohou pomocí dat předaných hygieniky vyhledat táborníky GPS navigací a předat jim zprávu o možném nebezpečí. Systém přivítali i samotní organizátoři dětských táborů.