Ale také na olomouckém magistrátu – bohužel pro pronajímatele letního kina Jaroslava Švarce.

Na základě článku v Olomouckém deníku mu totiž úřednice magistrátu Ivana Slezáková udělila pokutu dvacet tisíc korun za pronájem prostor, které má sám pronajaté od města.

Ze zahrádek nemá ani korunu

Provozovatel letního kina ovšem se Zaohradou žádnou smlouvu neuzavřel a situace tak ani nemohla vzniknout. Proto se proti pokutě ohrazuje.

Jaroslav Švarc nemá z komunitních zahrádek ani korunu.

Vše staví na vzájemné dohodě a dobrém nápadu.

Pokuta z čistého nebe

Spolek si dokonce zajistil nádrže na dešťovou vodu, aby nečerpal tekutinu na zalévání z vodovodního řadu.

„Řekl jsem, že jim do toho zasahovat nebudu, všechno si zařídili sami,“ objasnil Švarc.

Vedení radnice před uvedením článku a ani potom na místo neposlalo žádného úředníka, který by situaci zkontroloval.

Pro Jaroslava Švarce byla pokuta bleskem z čistého nebe.

„Nikdo nic neřešil a najednou mi přistála v datové schránce penalizace,“ nechápal Švarc.

Ten získal areál letního kina do pronájmu na začátku loňského léta a po celou dobu se snaží vdechnout zanedbanému prostoru nový život.

Požádal o prominutí, rozhodne rada

Švarc v reakci na pokutu odeslal dopis náměstkovi olomouckého primátora Filipu Žáčkovi (ČSSD).

Vysvětlil v něm okolnosti působení komunitní zahrady ve vztahu k letnímu kinu. Doufá, že se sankci vyhne.

„Samozřejmě se odvoláme, ale nevím, zdali to bude vůbec platné,“ uzavřel Švarc. Odpověď na dopis zatím neobdržel.

Odpovědná vedoucí majetkoprávního odboru Ivana Slezáková nechtěla situaci komentovat a odkázala redakci na tiskový odbor města.

Magistrát dle Michala Folty z odboru kanceláře primátora postupuje ve znění platné nájemní smlouvy.

„Nájemce nyní požádal o zmírnění nebo prominutí uložené sankce. Jeho požadavek bude předložen na jednání Rady města Olomouce, která o něm jako jediná může rozhodnout,“ sdělil Folta.

Projekt se zahradou počítal

V původním projektu předloženém při výběrovém řízení navíc lze najít odstavec, jenž potvrzuje spolupráci se Zaohradou.

Onu skutečnost potvrzuje i Jan Žůrek, ředitel organizace DW7, která aktivity Zaohrady zastřešuje.

„Viděl jsem to, figuruje tam spolupráce s komunitní zahradou. Město na jednu stranu něco schválí a na druhou stranu to pak trhá,“ kroutil hlavou.

Aby mohli členové spolku zahrádky obnovit, vybírali mezi sebou příspěvek ve výši 950 korun na jeden záhonek.

„Je tam navezená nová hlína, nové dřevo a holt jsme s tím nějaké náklady měli,“ dodal Jan Žůrek.

Místo bince zelenina a rodiny

Spolek vybudoval dřevěné záhonky s hlínou v letním kině v minulé sezoně, po zimě však vypadaly zanedbaně.

Proto se Jaroslav Švarc dohodl se zástupci Zaohrady na jejich obnovení a zkultivování.

„Mně se ta myšlenka líbila. Stejně v tom prostoru byl vždy binec. Teď se tam scházejí rodiny s dětmi a pěstují zeleninu a místo vypadá lépe,“ uzavřel Jaroslav Švarc.