Les vzpomínek v příštím roce dotvoří rituální prostor, kde se budou moci konat obřady posledního rozloučení.

„Les vzpomínek je už k dispozici, zatím bez nového prostoru pro přírodní obřady,“ vysvětlil ředitel Hřbitovů města Olomouce Ladislav Šnevajs.

Zatím bylo vyznačeno jedno přírodní pietní místo, kde pozůstalí provedli tři vsypy. Pro představu se jedná o travnatou plochu o rozloze jednoho metru čtverečního s možností umístit svíčku či kytičku. Nájemce zaplatí za toto místo 350 korun za rok.

V novém olomouckém Lese vzpomínek již rostou desítky dřevin. Prostor o rozloze asi jednoho hektaru, který byl již dříve vysazen a v terénu vymodelován podle návrhu zahradní architektky Olgy Žákové, je v části z náletů les z bílých topolů, v části je květinová louka a soliterní stromy se střídají s keři a trávníkem.

Ploše dominuje menší pahorek uprostřed kruhu sedmi lip, na jehož vrcholu je umístěn „kámen odpuštění“.

Prostranství se sochami

V prostoru je již „vykolíkovaná“ budoucí mlatová cesta, která povede k prostranství, jež bude mít tvar kapky a kde se budou moci konat obřady posledního rozloučení za přítomnosti urny s popelem zemřelého, nebo i rakve, která může být následně uložena do hrobu, nebo zpopelněna. Místo citlivě dotvoří sochy Ondřeje Olivy.

„Rituální prostor odcloní od blízkých panelových domů kamenná zeď a val z vytěžené zeminy. Umělecká díla sochaře Ondřeje Olivy budou představovat dva živly – oheň a vodu a budou umístěna ve středu betonových kruhů. Ty symbolizují věčnost. Doplní je piedestal, na němž může být během obřadu umístěna urna s popelem zemřelého,“ přiblížil Ladislav Šnevajs.

Nejen na centrální hřbitov v Olomouci tento týden proudí lidé, aby navštívili hroby svých blízkých a uctili památku zesnulých. Květinovou výzdobu i svíčky mohou pořídit přímo u hřbitova, kde je tradičně nabízí několik prodejců.

Hřbitovy jsou v čase dušiček otevřeny déle, konkrétně neředínský do 2. listopadu od 7.00 do 20.00.

V sobotu 29. října ve 14.30 se zde uskuteční tradiční vzpomínková tryzna za zemřelé. Dušičková pobožnost bude ve hřbitovní katolické kapli v neděli 30.října ve 14.30.