Slevu lékárenský řetězec nabídl seniorům a dětem, za což ovšem okamžitě schytal kritiku ostatních lékárníků.

Reklamu označili za nekorektní a zneužívající změn zavedených k 1.lednu.

„Předpokládala jsem, že ušetřím, ale nejsem si jista, jestli jsem skutečně ušetřila. Třicet korun nepočítali ani dříve a padesát procent slevy na doplatku? Když po mně chtěli za Betaloc 204 korun, ptala jsem se, zda započítali slevu. Byla jsem ujištěna, že ano. Vloni jsem ale rozhodně nedoplácela přes čtyři stovky," sdělila paní Helena z Olomouce, když opouštěla jednu z poboček lékárenského řetězce.

Třiasedmdesátiletá žena je po operaci srdce a léky ji stojí nemalé peníze.

Řetězec propaguje, že od začátku ledna zvýhodňuje „nejcitlivější skupiny klientů".

Snížený doplatek vztáhl na děti do 15 let a seniory od 60 let a na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Nárok na slevu může uplatnit držitel jeho klientské karty.

„Upřednostnili jsme poskytnutí vyšší slevy pro vybrané věkové skupiny pacientů před plošnou, ale méně významnou slevou pro všechny, přičemž jsme se rozhodli orientovat na ty nejpotřebnější," vysvětluje na internetových stránkách lékárenského řetězce Daniel Horák, generální ředitel společnosti Česká lékárna holding, která síť provozuje.

Komora: Manipulativní reklama

Tah ovšem nezůstal bez odezvy. Podle České lékárnické komory společnost využila zrušení poplatků a změny v sazbě DPH k reklamě slibující nemožné.

„Na akci je možné velmi názorně ukázat manipulativnost některých reklam. Kampaň již nezdůrazňuje, že se jedná o slevu z teoretických maximálních doplatků a už vůbec se pacienti nedozvědí, že lze často daný přípravek zaměnit za „stejný" od jiného výrobce a zcela bez doplatku," hodnotil kampaň prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

„Vzhledem ke konstrukci slevy se již ne zcela překvapivě setkáváme s případy, kdy je lék pro pacienta i po padesátiprocentní slevě na doplatku dražší než v jiné lékárně bez jakékoli „slevy"," doplnil.

Zvýhodňování jen někoho

Lékárníci kritizují, že konkurent zvýhodňuje jen určitou věkovou skupinu.

„Ostatní tím naopak znevýhodňuje. Přeci nejsou nemocní jen nad šedesát let? Je to však skupina v lékárnách nejpočetnější," reagovala Hana Hegrová, která řadu let provozuje lékárnu v Olomouci.

„Raději držím menší doplatek celou dobu pro všechny, než abych někoho diskriminovala," dodala s tím, že tlak ekonomicky silného konkurenta pociťují všichni menší prodejci léků.

„Ti silnější se snaží přizpůsobovat, menší to ovšem likviduje. Jenže na konci může být zhoršení dostupnosti lékárenské služby," dodala.

To nevylučuje ani komora, zejména na periferii měst a na venkově.

Tyto lékárny pocítily odliv až poloviny pacientů už poté, co se zavedením regulačních poplatků některé lékárny přestaly vybírat třicet korun za recept.

Tlak na lékárny podle lékárníků vytvářejí i pojišťovny, které hradí stále méně.

"Kritika je selektivní" 

Lékárenský řetězec s kritikou posledního reklamního tahu nesouhlasí:

„Na samém počátku naší slevové akce jsme deklarovali, že se chceme orientovat na ty nejpotřebnější – tedy na děti a seniory s tím, že považujeme za účinnější poskytnout významnou slevu těmto dvěma skupinám pacientů než méně citelnou výhodu všem", reagoval generální ředitel Horák a dodal:

„Komora mluví o reklamních aktivitách, které slibují nemožné. Tvrdíme opak a dokládají to zveřejněná pravidla. Je také zajímavé, že dosud úplně stejné aktivity u jiných lékáren přecházela mlčením. Nemůžeme takový přístup vnímat jinak než jako selektivní."

Společnost odmítla i ostatní výtky lékárenské komory.

Poplatky neplnily účel

Novoroční změnu v podobě zrušení regulačních poplatků za recept lékárníci ocenili. Podle České lékárnické komory neplnily účel.

„Byly velmi složitým mechanismem včleněny do tvorby cen a úhrad léčiv, která se tak stala naprosto nepřehlednou nejen pro laiky, ale také pro mnohé odborníky. Poplatek se stal nejdříve pro stát, potažmo krajské samosprávy, a poté i pro některé další provozovatele lékáren pouze marketingovým nástrojem," uvedl prezident komory Lubomír Chudoba.

V případě snížení DPH na registrované léky podle lékárníků ušetří významné finanční prostředky zejména zdravotní pojišťovny. V praxi udělá nižší sazba pár korun na stovce, kterou nemocný vytáhne z peněženky.