Odborníci varují, že nemocní často přicházejí pozdě, a to přesto, že nádory jsou dobře viditelné.

„Podle našich zkušeností se diagnóza vyskytuje častěji umužů, ti tvoří asi 85procent všech pacientů stěmito nádory. Nejčastěji je postižen jazyk a ústní spodina. Tato onemocnění jsou nejčastější usilných kuřáků skladným vztahem kalkoholu a lidí zproblematických společenských vrstev, jako jsou například bezdomovci. Právě alkoholismus a silné kouření je kombinací dvou hlavních příčin vzniku těchto nádorů,“ vysvětlil přednosta kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Jindřich Pazdera.

Prognóza zhoubných nádorů obličeje je podle Pazdery špatná– hranici pěti let, kdy se uonkologických diagnóz obecně dá mluvit ovyléčení, přežívá jen 30až 40procent pacientů.

„Situace je stejná všude ve světě a příliš se nezlepšuje přesto, že už existuje řada nových léků a jsou větší možnosti provádět radikálnější chirurgické výkony snáslednou plastickou rekonstrukcí. Hlavním problémem je fakt, že lidé stímto onemocněním stále ve velké většině případů přicházejí klékaři pozdě. Přitom právě tumory dutiny ústní a obličeje jsou většinou dobře viditelné a dají se odhalit včas,“ podotkl profesor Pazdera.

Správná diagnostika onemocnění je podle Pazdery důležitá už vordinacích praktických stomatologů, kteří rovněž patří mezi účastníky Olomouckých onkologických dnů, jejichž jedenáctý ročník proběhne vhanácké metropoli vtěchtodnech.