Důvodem neobsazené vedoucí pozice v obci tedy nejsou politické tahanice ani stranické intriky, ale pouze nedopatření, kdy jeden ze zastupitelů omylem nehlasoval.

Hlasovací reparát si proto zastupitelé budou muset odbýt na příštím zasedání zastupitelstva.

Kandidát na starostu Jiří Ambros měl přitom při volbě k dispozici pohodlnou většinu devíti hlasů z celkových patnácti. Mohl být tedy zvolen nadpoloviční většinou osmi hlasů a sám se hlasování zdržet.

Jenomže nakonec mu chyběl ještě jeden hlas od zastupitele, který zahajovací schůzi řídil.

Jak k tomu došlo?

„Zasedání zastupitelstva bylo velice špatně připraveno, bývalý starosta obce je nemocen, takže jsme museli na poslední chvíli shánět ozvučení a zařizovat vše potřebné,“ vysvětluje nečekaně nezvolený kandidát na starostu Ambros.

Právě tato nervózní atmosféra zřejmě zapříčinila sled událostí, který se odehrál před zaplněnou sokolovnou.

Předsedající schůze vyzval účastníky ke hlasování, zeptal se kdo je pro, kdo proti a kdo se zdržel, ale sám omylem v tu chvíli ruku nezvedl.

„Gratuluji panu Jiřímu Ambrosovi ke zvolení a předávám mu slovo,“ dodal potom řídící schůze.

Volby pak pokračovaly bez problémů hlasováním o dalších členech rady včetně dvou místostarostů.

Hlasování se dostalo na internet

Druhý den ráno, když už na internetu kolovaly záběry ze zasedání, se však s námitkou ozval ověřovatel schůze Miroslav Dvořák.

„Na zasedání jsme si neuvědomili, že hlasy sedm ku šesti pro starostu na jeho zvolení nestačí, protože je k tomu samozřejmě třeba nadpoloviční většiny, tedy osmi hlasů,“ říká Dvořák.

Viník se na zasedání omluví

Aby situaci ve Slatinicích napravili a obec měla starostu v čele, budou muset zastupitelé celou volbu opakovat.

„Pan předsedající uznal, že udělal chybu, a na příštím zasedání se omluví. Situaci jsme ihned konzultovali také s ministerstvem vnitra, tam nám však úředníci potvrdili, že se nestala žádná tragédie. Na příštím zasedání zastupitelstva se uskuteční volba znovu a neměl by s tím nastat žádný problém,“ dodává budoucí starosta Ambros.