Na novém mostě souběžně probíhá řada prací. Stavbaři pracují i na křižovatkách.

„Napojují opěry mostu na pilotovou stěnu nábřežních zdí, připravujeme položení asfaltu na most. Obě předpolí mostu jsou již osazena dešťovými vpusťmi, a probíhá osazování obrubníků. Most se připravuje na osazení zábradlí, sloupů veřejného osvětlení a na přeložení inženýrských sítí z provizorní lávky na nový most,“ popisoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Menší komplikace podle Povodí Moravy vznikají v souvislosti s přeložkami inženýrských sítí, jejichž uložení podle neodpovídá projektové dokumentaci. Některé jsou neaktivní. V některých případech podle podniku není schopný identifikovat svůj kabel ani jeho vlastník.

Rýsuje se nová podoba nábřeží

Stavbaři postupují také směrem k mostu na třídě Kosmonautů. U Envelopy již připravují položení finálních vrstev cestiček podél břehu, které budou sloužit jako obslužná komunikace, ale také obyvatelům města pro přístup k řece Moravě.

„Celkově se už rýsuje nová podoba nábřeží, do níž se promítá odvedená práce. Po finálním osazení zelení získají obyvatelé Olomouce nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece,“ dodal Gargulák.