Původní plán byl 1. července. Důvodem je změna konstrukce tohoto provizoria pro pěší. Nebude stát na pilířích umístěných přímo v řečišti.

„Nový návrh je šetrnější z hlediska ochrany přírody a současně nevytváří překážku ve vodním toku, což by mohlo působit komplikaci při zvýšených průtocích,“ vysvětloval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Změna řešení si vyžádala administrativní proces schvalování, navíc menší komplikací je také samotné přeložení inženýrských sítí.

„Jejich reálné umístění neodpovídalo stavu předpokládanému v projektové dokumentaci. Stavební zásah do těchto míst pak vyžadovalo nová povolení nezbytná pro tyto přeložky,“ uvedl Chmelař.

K úplnému uzavření mostu na ulici Komenského a jeho demontáži dojde až po otevření provizorní lávky pro pěší.