Nadchod spojující Hejčín s okolím plaveckého stadionu během několika dnů zbourali, do budoucna by jej měl nahradit podchod. Kdo jej ale zaplatí, teď není jisté.

Město tvrdí, že by ho měla financovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), železničáři zase říkají, že investorem je město.

Lávka byla od konce loňské roku kvůli bezpečnosti uzavřená, důvodem byl její havarijní stav.

„Snažili jsme se držet životnost mostu co nejdéle, statik ale řekl, že je to neopravitelné a je potřeba jej odstranit. Původně se počítalo s odstraněním bez náhrady, místní se ozvali a proto po komunikaci se SŽDC jsme našli variantu podchodu,“ řekl náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec.

Ač byly ve hře i jiné možnosti, nakonec zvítězila varianta podchodu v místě stávající lávky a navázání na komunikaci a chodníky v ulici Václavkova a Na Trati.

„Toto řešení respektuje současné uspořádání v ulici Václavkova a nezasahuje do pozemků fyzických osob. Podchod je navržen jako železobetonová monolitická rámová konstrukce, délka střední části podchodu je sedm metrů,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Investorem město, majitelem SŽDC

Město tak teď zpracovává studii podchodu, která by měla být hotová do konce měsíce. Poté ji chce SŽDC předat.

„Jsme domluveni, že ji jim předám a oni už budou pokračovat dál. Měli by na to dostat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), snad až do výše sto procent. Stavba by měla zůstat v jejich majetku a měli by se o ni starat,“ uvedl Aleš Jakubec.

S tím, ale SŽDC nesouhlasí. „O přidělení finančních prostředků od SFDI by mělo žádat město, nikoliv SŽDC. Lávka je majetkem města, nepatří SŽDC. Investorem celé akce bude město. Nelze v tuto chvíli vyloučit, že budoucím správcem bude SŽDC, ale vše se musí náležitě projednat se SFDI,“ sdělila mluvčí.

Takový závěr náměstka Jakubce překvapil. „Překvapuje mě, že stanovisko je jiné. Zůstalo to na nich, protože mohou dostat vyšší dotaci než město. Nevím, jestli se z jejich strany něco změnilo, budu je muset kvůli tomu kontaktovat,“ reagoval.

Plot, nebo provizorium?

Bourání lávky potrvá až do konce měsíce, pak se úsek oplotí.

„Do 29. června to mají uvést do nějakého stavu, pak to musí být oplocené, aby se stavba, i když jde o bourání, zkolaudovala,“ řekl Petr Šafránek, předseda Komise městské části Olomouc – západ.

Místním oblíbená zkratka nad regionální tratí chybí, proti jejímu zbourání protestovali už v minulosti.

„Teď jsou dvě možné varianty. Buďto to oplotit a lidi donutit, aby chodili tou horší cestou nebo se do doby postavení podchodu udělá něco provizorního. Budeme o tom s městem i SŽDC mluvit, ale asi to bude na hodně dlouho trať,“ uzavřel Petr Šafránek.