Šantovka však poukazuje na získaná povolení. Stížností se teď zabývá krajský úřad.

Ekologové se ohradili proti dvěma poraženým lípám a javoru, které rostly v Kateřinské ulici.

Proti kácení povolenému odborem životního prostředí olomouckého magistrátu podali odvolání, kde například namítají, že souhlas nerespektuje hnízdění ptáků, a že bylo možné kácet kdykoli během roku. Stromy zmizely v létě.

„Byly pokáceny nelegálně, protože investor nemohl kácet, dokud nerozhodl krajský úřad jako odvolací orgán. Taková je ale praxe investorů, že pokud nemají povolení, udělají si to podle sebe," řekl Miroslav Kutal z olomouckého Hnutí Duha.

Investor se ovšem brání, potřebné dokumenty měl.

„Pro kácené stromy byla vydána pravomocná rozhodnutí, která povolují kácení těchto dřevin a nabyla platnosti," uvedl Juraj Aláč, mluvčí projektu Šantovka.

Duha trvá na pokutě

Za stromy, částečně zarostlé do zábradlí, by měl podle Duhy investor zaplatit, protože se dostal za hranice práva.

„Pokáceli to v červenci a tehdy jsme také podali podnět České inspekci životního prostředí. Ta odpověděla, že to řeší kraj. Podle nás šlo o záměrné porušení zákona a investor by měl dostat pokutu," prohlásil Kutal.

Koordinace prací

Před krajským úřadem o kácení rozhodoval olomoucký magistrát a problém nenašel. Naopak se snažil přípravy stavby urychlit, aby na Olomoučany práce dolehly co nejméně.

„V území je nutné ve velmi krátké době stavebně, prostorově i časově zorganizovat výstavbu tramvajové trati, obchodní galerie, zbourání torza jezu u sokolovny na Mlýnském potoce, stavbu nového balvanitého skluzu, vybudování a obnovení průtoku na Domovinu a vybudování souvisejících protipovodňových opatření," vysvětlil vedoucí odboru Petr Loyka.

Jedno zpomalení by tak mohlo způsobilo další.

„Jakékoliv zdržení jedné stavby komplikuje a ohrožuje i všechny ostatní rozestavěné stavby v území, a to bez ohledu na to, kdo je jejich investorem. O správnosti povolení ke kácení stromů jsme vzhledem k okolnostem neměli žádné pochybnosti," dodal Loyka.

Mohla vést lávka jinudy?

Hnutí Duha v odvolání namítá, že lávka do Šantovky mohla vést o něco vedle a stromy by zůstaly.

Investor to každopádně vidí jinak.

„Tvar a umístění lávky byly navrženy jako logické pokračování pěší komunikace vedoucí z Dolního náměstí přes ulici Kateřinskou směrem k nově vznikající městské čtvrti – pokračování pěší zóny," vyjádřil se Aláč.

Koncem listopadu se v Kateřinské ulici sešlo asi čtyřicet lidí k protestnímu happeningu, aby dali najevo svůj nesouhlas s vykácenýni stromy. Místo dočasně osadili křížy a svíčkami.

Jak odvolání dopadne, je teď v rukou Krajského úřadu Olomouckého kraje.

SOUVISEJÍCÍ:

Hejno jeřábů dál krouží nad Šantovkou, stavba ani v zimě neutichá

Na Šantovce má vyrůst tento "mrakodrap". Jak se vám líbí?

Pravidla diskuzí pod články

Prosíme, dodržujte pravidla internetových diskuzí. Pokud budou pravidla některými příspěvky porušována, vystavuje se diskutující nebezpečí, že bude jeho příspěvek redakcí Deníku smazán, případně bude zastavena celá diskuze.

Výroky v diskuzi nesmí porušovat zákony České republiky a především tiskový zákon 46/2000 Sb.
Příspěvky nesmí být vulgární, hanobit rasu, víru či příslušnost k jakékoliv skupině obyvatel. Nesmí nabádat k trestnému činu, ani kohokoliv nepravomocně odsouzeného vinit z trestného činu či přestupku.