V čele lampionového procesí, do kterého se zapojilo odhadem okolo dvou až tří tisíc lidí, pochodovala vojenská hudba a také vojáci v dobových uniformách. Průvod prošel z Horního na Žižkovo náměstí k soše T. G. Masaryka.

Už během odpoledne se ale centrum Olomouce plnilo korzujícími, u radnice se hrál swing i šansony, stánky servírovaly různé dobroty, k vidění byly historické automobily i dobové uniformy. Program olomouckých oslav republiky zakončil na Žižkově náměstí ohňostroj.