Automatické biochemické analyzátory v laboratořích Fakultní nemocnice Olomouc (FNO) ročně provedou přes tři miliony takových rozborů. FNO je v minulých měsících modernizovala, aby ještě zvýšila kvalitu a bezpečnosti vyšetření.

„Je to pracoviště, kde se provádí nejpočetnější velkosériová biochemická analytika. Kromě stavebních úprav jsme zmodernizovali technologie, dva velké automatické analyzátory, které jsme využívali od konce devadesátých let,“ uvedl vedoucí oddělení klinické biochemie Petr Schneiderka.

Podle lékařů je osmdesát procent rozhodnutí lékaře založeno na laboratorním výsledku. Přístroje jedou čtyřiadvacet hodin denně, což se na nich podepisuje.

„Úpravy, které probíhaly za plného provozu, nejenže přispějí ke zlepšení organizace práce, ale také k vyšší kvalitě a bezpečnosti biologických analýz, což zvýší kvalitu péče o pacienty,“ dodal Schneiderka.

Právě moderní technologie umožňují, že lékař dostane výsledky rozboru vzorků odebraných nemocnému v případě urgentních případů do půl hodiny, u ostatních do jedné hodiny od jeho přijetí do laboratoře.