Opravy se budou týkat asi 1130 metrů dlouhého úseku, který začíná od křižovatky s ulicí Pod Kostelem a končí za křižovatkou s ulicí Hakenova. Po celé délce se nejprve odfrézuje obrusná vrstva, aby bylo možné položit nový povrch.

„Součástí opravy komunikace bude i předlažba dvou zpomalovacích prahů včetně jedné zvýšené křižovatky a také oprava dvou autobusových zastávek, kde opravíme nástupní hrany a lokálně předláždíme autobusové zálivy,“ informoval vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje magistrátu Marek Černý.

Kyselovskou ulici zavře opravaKyselovskou ulici zavře opravaZdroj: MmOl

Stavební práce budou rozděleny do tří částí a po celou dobu budou probíhat za úplné uzavírky celé Kyselovské ulice. Pro rezidenty bude prostřednictvím dopravního značení vjezd umožněn s výjimkou doby realizace jednotlivých částí.

Nejprve zavře úsek od křižovatky s ulicí Pod Kostelem s ukončením před zvýšenou křižovatkou s ulicí U Zahrádek, následovat bude část po kapličku a jako poslední zavře úsek od kapličky za odbočení do ulice Hakenova.

U Grygova vyrostl dočasný kruhový objezdu. Zlepší místním nájezd na I/55. Řešení je součástí probíhající stavby dálnice D55 Olomouc – Kokory, 27. června 2023.
U Grygova postavili nový rondel, usnadňuje cestu na Olomouc. Dočasně

Neprojedou ani autobusy

Pro autobusy MHD bude Kyselovská po celou dobu stavby také uzavřena. Náhradní autobusová doprava bude vedena po silnici II/435 Dolní Novosadská do Nemilan po ulici Lidická (linka č. X17). Zastávky Kyselovská a Slavonín, cihelna nebudou obsluhovány. Stávající linka č. 17 zůstane ve své trase s ukončením na zastávce Slavonín, křižovatka.

„Autobusová linka č. X17 - obsluha Nemilan bude zajištěna okružní linkou s označením X17, která bude vedena ze zastávky Nemilany a budou obsluhovány zastávky: Nemilany (nástup a vyčkávání na původní výstupní zastávce) – Zikova – U Kapličky – Jižní – Nemilany (výstup na původní nástupní zastávce),“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.

Etapy opravy a uzavírky Kyselovské ulice
1. část – od křižovatky s ulicí Pod Kostelem s ukončením před zvýšenou křižovatkou s ulicí U Zahrádek
2. část – od křižovatky s ulicí U Zahrádek (včetně křižovatky) s ukončením před zvýšeným prahem u kapličky
3. část – od prahu u kapličky (včetně prahu) za odbočení do ulice Hakenova

Oprava Kyselovské ulice je podle magistrátu rozsáhlá nejen délkou opravovaného úseku, ale také rozsahem prací. V rámci každé etapy se bude upravovat příčný práh nebo zvýšená křižovatka.

„Ty budou předlažďovány do betonu, proto je potřeba počítat s tím, že po samotné realizaci stavebních prací bude třeba dodržet technologickou přestávku, která je nutná pro zajištění odpovídající pevnosti betonu,“ poukázala náměstkyně primátora Miroslava Ferancová.

„Občany bych požádala o velkou trpělivost a dodržování přechodného dopravního značení,“ apelovala.

Oprava komunikace si podle magistrátu vyžádá 5,67 milionu korun.