„Před třemi lety jsme udělali několik motýlích louček po Olomouci a v ASO parku jsme na větší ploše vytvořili plochu s kvetoucími bylinami, aby děti z města neznaly jen golfový trávníček, ale viděly, jak pestře vypadá louka za městem,“ popisoval Slavomír Dostálík ze spolku Viadua.

V ASO parku vyseli směs semen s převahou regionálních kvetoucích bylin, do které přimíchali další luční druhy.

„Základem je původní, regionální mix, při jehož složení jsme museli brát zřetel na stanovištní podmínky, které jsou ve městě jiné než na louce v přírodě,“ vysvětloval.

Chrpy i včely samotářky

Na louce kvetou chrpy, hrachor, kopretiny a další dvouděložné rostliny. Na květech se živí čmeláci, motýli, ale také včely samotářky.

„Na louce jsme jim postavili totem, do kterého jsme navrtali dírky, a včely samotářky jej skutečně osídlily,“ vysvětloval poslání kmene zabudovaného v zemi.

Zatímco jinde ve městě se zelené plochy sečou i šestkrát v roce, loučka v ASO parku je kosena jen dvakrát a tráva je ihned odvážena pryč, aby nedocházelo k jejímu rozkladu a přísunu dusíkatých látek do půdy, což by neprospělo kvetoucím bylinám, které by nedokázaly konkurovat zdatnějším trávám.