Pozemky na okraji města patří společnosti Gemo, která prosazuje změnu územního plánu, aby zde mohla stavět.

Proti vzniku nového průmyslového území však ostře protestují ekologové z Hnutí Duha. Jeho pracovníci sbírají podpisy lidí, aby se pokusili tomuto záměru zabránit při jeho pondělním veřejném projednání.

Na svých webových stránkách ochránci přírody kritizují záměr města změnit ornou půdu na stavební. Plán je podle nich nekoncepční a narychlo předložený.

„Takto závažný zásah do využití území by měl být důkladněji a z více hledisek zvážen. Všechna zjištění by pak měla být zhodnocena v novém územním plánu, který se v současnosti připravuje,“ poukazoval koordinátor Hnutí Duha Olomouc Miroslav Kutal.

Dodal, že technologický areál by vznikl na úkor vůbec nejkvalitnější zemědělské půdy v okolí Olomouce.

Generální ředitel společnosti Gemo Jaromír Uhýrek tvrdí, že pokud by výstavbě překážely zákonem stanovené normy, budovat se nebude.

„Změna územního plánu je jedna věc, schvalování jednotlivých záměrů druhá. Ty totiž budou jednotlivě posuzovány podle platné legislativy, tedy i podle jejich vlivu na životní prostředí. Pokud se ukáže, že například lehká výroba tady není vhodná, projekt se neuskuteční,“ řekl

Uhýrek s tím, že firma chce v?lokalitě vytvořit zázemí pro lehkou výrobu a administrativu.

Ekologové spekulují, že k rozhodnutí má dojít bez zvážení možnosti vybudování technologického parku na jiném místě, a to i v souvislosti s tím, kdo pozemky vlastní. Společnost Gemo je ve městě totiž významným investorem.

Ochránci přírody se proto snaží získat zplnomocnění od dvou stovek obyvatel města, aby se mohli zamýšlenou změnu územního plánu pokusit ovlivnit při veřejném projednání.

„Máme jich zhruba sto padesát, zbytek se nám podaří zajistit do pátku,“ informoval Kutal. Podle jeho názoru by přínosem pro město nebyla ani nově vytvořená pracovní místa s tím, že by se vesměs jednalo o pozice pro nekvalifikované pracovníky.

Návrhované změny v souvislosti s budoucí výstavbou v této lokalitě přitom olomoucké zastupitelstvo schválilo již v květnu roku 2006.

„Postupně v následujících třech letech tento záměr připomínkovalo vedle Olomouckého kraje také ministerstvo životního prostředí a ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedl mluvčí olomoucké radnice Ivan Rašťák.

Dodal, že z posuzovaných ploch vhodných pro vznik zón podobného charakteru vycházela lokalita nedaleko Hněvotína jako nejvhodnější.

„Má totiž výborné dopravní napojení ze všech směrů bez vlivu na obytné zóny a historické jádro města. Navazuje navíc na stávající i připravovanou infrastrukturu,“ objasnil Rašťák.

Mluvčí vysvětlil, že na území technologického parku by měla vyrůst objekty pro nové výrobní systémy a procesy, které jsou ekologické a?mají nulový nebo jen velmi nízký obsah škodlivin.

Plocha s výnosnou zeminou mezi Olomoucí a Hněvotínem

Radnice zde předpokládá vznik dvou tisícovek nových pracovních míst. „Jednalo by se především o obory zaměřené na pokročilé technologie. To by mělo podpořit i uplatnění vysokoškolsky vzdělaných studentů v regionu,“ podotkl Rašták.

Veřejného projednání návrhu s odborným výkladem se mohou zájemci zúčastnit 18. 5. 2009 v 15.30 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici číslo 10.