Nejhůře v tabulce projektu Kvalita života 2010 dopadl z obcí v kraji Přerov, který skončil na 42. pozici.

Nejkvalitněji v zemi se podle průzkumu žije lidem v Hradci Králové, stříbro patří Praze. Z moravských měst se před Olomoucí umístilo Brno (8.), Břeclav (11.), Kroměříž (12.) a Zlín (13.).

V případě Olomouce odborníci z pražské VŠE vysoko hodnotí především její dobrou dopravní dostupnost. V ukazateli dostupnosti nejbližší dálnice totiž patří městu dokonce sdílená první příčka a v počtu mezinárodních železničních spojů je Olomouc čtvrtá.

Mezi poměrně zdatné se hanácká metropole zařadila i co do počtu ekonomických subjektů na počet obyvatel, kde se umístila na 13. místě, ve středu tabulky byla co do počtu trestných činů na počet obyvatel (28. místo).

Kvalita života - celkové výsledky 2010

Zdroj: Česká centra rozvoje

Nezaměstnanost spíše menší, naděje na dožití větší

„Olomouc patří rovněž k městům se solidní situací na trhu práce. Svědčí o tom například ukazatel míry nezaměstnanosti a ukazatel podílu dlouhodobé nezaměstnanosti. S hodnotou 8,9 procent je zde 12. nejnižší míra nezaměstnanosti a město má také desátý nejnižší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti,“ uvedl za organizátory průzkumu Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

Velmi slušně si podle studie město vede také v hodnocení zdravotní péče, o čemž svědčí naděje na dožití mužů i žen, která je v obou případech 11. nejvyšší – u mužů činí téměř sedmdesát čtyři a u žen přes osmdesát let.

V kategorii životní prostředí se Olomouc dostala mezi nejčistších deset měst co množství tuhých emisí (8. místo), naopak v rozloze a dostupnosti zelených ploch se umístila až ve spodní třetině tabulky.

Průzkum se také zabýval tím, kolik obyvatelé utratí za bydlení.

„Tyto výdaje představují zásadní položku. Cena bydlení hraje významnou roli v hodnocení kvality života. V průzkumu získal tento ukazatel váhu deseti procent,“ poznamenala manažerka projektu Anna Šámalová.

Právě tato položka ovšem sráží body Olomouce směrem dolů – cena nájemného nezařízeného bytu tři plus jedna v nabídce až sto metrů čtverečních ve velmi dobrém stavu činí podle údajů z června tohoto roku 10740 korun.

To je například oproti Děčínu, který je v této kategorii hodnocený nejpříznivěji, téměř dvojnásobek.

KVALITA ŽIVOTA: KOMPLETNÍ VÝLEDKY PROJEKTU ZDE

Ekonomická kondice: úspěch Prostějova

Jen o jedno místo za Olomoucí skončil v hodnocení Prostějov.

„Toto město vyniká zejména v ukazatelích mapujících trh práce. S hodnotou 9,3 procent vykazuje dvacátou nejnižší míru nezaměstnanosti a v případě podílu dlouhodobé nezaměstnanosti je osmé nejpříznivější mezi hodnocenými městy,“ zhodnotil René Wokoun, vedoucí katedry regionálních studií z Vysoké školy ekonomické.

Prostějov může podle něj také těžit z výborného napojení na dálniční síť a hodnocenou kvalitu života ve městě zvyšuje rovněž naděje na dožití mužů, jež je třináctá nejvyšší v republice. Hůře toto město dopadlo v kategorii dostupnosti a rozlohy zeleně.

Šumperk obsadil 23. místo.

„Kvalitu života ve městě zvyšuje cenově poměrně dostupné bydlení, jeho cena je dvanáctá nejnižší v republice. Pozitivně lze hodnotit také nízký počet trestných činů. V okrese Šumperk připadlo v roce 2009 na deset tisíc obyvatel 111,7 trestných činů, což je šestá nejnižší hodnota mezi hodnocenými městy,“ prozradil Vokoun. Naopak hůře v konkurenci s ostatními vychází město tradičně v dopravní dostupnosti.

Naopak dobře si v tomto ohledu vede Přerov, který se celkově umístil nejhůře ze čtyř hodnocených měst v kraji a patří mu 42. příčka.

„Přerov disponuje poměrně dobrou dopravní dostupností, ať již z hlediska dostupnosti k nejbližší dálniční síti či napojení na železniční koridory. Slabou stránkou je však ekonomická situace ve městě a dostupnost a rozloha zelených ploch,“ vysvětlila Šámalová.

Odborníci také hodnotili, v jaké ekonomické kondici jsou hodnocená města. Výborného výsledku dosáhl Prostějov, který skončil na čtvrtém místě ze čtyřiceti dvou měst.

Průzkum sledoval po dobu tří let, jak vysoká je hodnota dluhu na jednoho obyvatele, jaká je evidovaná hodnota majetku obce na jednoho obyvatele a zkoumal také příjmy a výdaje obcí.

„Naším cílem bylo vymezit obce, které si zachovávají maximální rozpočtovou a majetkovou odpovědnost,“ dodal Wokoun.