"Situace s kůrovcem se bohužel nevyvíjí dobře. Především na Rejvízu v Jeseníkách, kde již od zimy spadlo velmi málo srážek, nabývá kalamita opět na síle. Za normálních okolností napadá kůrovec hlavně osluněné stěny lesního porostu, ve stinném lese se nevyvíjí tak dobře. Avšak nyní jsou lesy natolik rozvráceny probíhající kalamitou, že podkorní hmyz má mnohem větší příležitosti k šíření,“ popisoval situaci Arnošt Buček, jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

Podle lesníků to nejsou jen smrkové monokultury, na které negativně dopadá aktuální deficit srážek.

"Přelet nad Chřiby u Velehradu nám odhalil plošné sesychání listnatých porostů, které se předčasným zbavováním listů brání odpařování vody,“ poukázal.

Sucho je podle Bučka tak extrémní, že většina listnatých porostů na Velehradě již nyní vypadá jako v půlce podzimu.

"Na nedostatek srážek trpí i mladé stromy, kterým se snižují přírůsty a některé dokonce usychají úplně,“ dodal.

Podle lesníků bude klíčový vývoj počasí v následujících týdnech. Přetrvávající sucho a vysoké teploty mohou lokálně vést ke třetímu rojení kůrovce, který se bude ve větším množství kumulovat v krajině. Nedostatek srážek může negativně ovlivnit také podzimní etapu výsadby.

Takzvané rekognoskační lety jsou pro lesní hospodáře důležitým nástrojem při vyhodnocování stavu lesního porostu. Mají možnost vidět lesní majetek z globální perspektivy a lépe odhadnout určité tendence vývoje stavu lesa. Z výšky je také podle jednatele Bučka možné odhalit některá počínající ohniska kůrovce mnohem dříve než ze země.

Během zhruba tři hodiny trvajícího letu mohli lesníci zmapovat lesní majetek o rozloze více než 42 tisíc hektarů, který spravují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Z výšky viděli lesy v okolí Velehradu, Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem, na Chřibech, na Mohelnicku, Jesenicku a v Rychlebských horách.

Rekognoskační lety nad lesy každoročně koordinuje program Ministerstva zemědělství.