Hygienici v této souvislosti nezaznamenali případy akutních infekčních onemocnění. Při důkladné tepelné úpravě se salmonely v potravinách usmrtí.

„Míst, kam byla kuřecí stehna dodána, bylo několik desítek. Až k sedmdesáti. Nebyla to jen Olomouc, ale i další místa na Moravě,“ uvedla Eva Bardoňová, ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj.

Do skladu v Olomouci byly dodány dvě tuny. Jednalo se o stejnou šarži, jakou zachytila Státní veterinární správa v Lounech, kde šlo o 1200 kilogramů stehen, u nichž byla potvrzena přítomnost salmonel.

„Když je ve stejné šarži jednou zjištěn patogen, pohlíží se na celou šarži jako na pozitivní, závadnou,“ vysvětlovala.

Zdravotní problémy se neobjevily

Zdravotní problémy se na Olomoucku neobjevily. Alespoň hygienici nemají nic v souvislosti se zkonzumovanými kuřecími stehny hlášeno.

„Nemáme od konzumentů žádný podnět,“ ujistila ředitelka Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Jitka Švecová.

„Může se stát, že dodavatel dodá do provozovny maso, které může obsahovat patogen, ale pokud se v provozovně stravovacích služeb dodržují zásady osobní a provozní hygieny, správné technologické postupy, pak se nestane, že by v konečném produktu patogen zůstal,“ vysvětlovala Švecová.

Stejná šarže polských kuřecích prsou z Polska byla doručena odběratelům ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.