„Stávající nevyhovující okna a dveře budovy kulturního domu vyjma vstupních dveří byly vyměněny za plastové, stejné velikosti i členění jako výplně původní. Následovala oprava vytápění, výměna elektrokotle za nový a jeho přemístění do vhodnějších prostor," vyjmenovala práce mluvčí šternberské radnice Irena Černocká a doplnila ještě, že součástí díla byla i výměna radiátorů s instalací termohlavic, včetně nutných rozvodů.

Celkové náklady na tyto opravy se vyšplhaly na 264 tisíc korun.

„Díky rekonstrukci v kulturním domě ušetříme na provozních nákladech a také se zlepší komfort jejího užívání při velkém počtu nejrůznějších kulturních a společenských akcí, které se tu během roku pořádají," dodala Irena Černocká.

Před rekonstrukcí

Výměnu oken, dveří a topení dokončilo město Šternberk v kulturním domě v místní části Dalov. (původní stav)

Po rekonstrukci

Výměnu oken, dveří a topení dokončilo město Šternberk v kulturním domě v místní části Dalov. (po rekonstrukci)