Do letošního premiérového ročníku Ceny Rudolfa Eitelberga zařadila odborná porota tucet staveb, které uznala za nejen funkční, ale také originální a citlivě zapadající do svého okolí.

„Inspirovali jsme se jinými podobnými soutěžemi, například v Praze nebo Opavě. První ročník jsme naplánovali jako retrospektivní, oceníme tedy nejzdařilejší rekonstrukci od roku 1989. V dalších letech pak počítáme s hodnocením staveb dokončených vždy v daném roce,“ uvedl jeden z organizátorů Martin Horáček

Cílem soutěže je popularizace architektury a péče o památky.

„Myslím, že konkrétně v Olomouci je to hodně zapotřebí. Bylo by krásné, kdyby soutěž motivovala další projektanty k uskutečnění zajímavých plánů,“ míní Horáček.

Komise složená celkem ze šesti členů sdružení a jednoho externího odborníka vybrala dvanáct již dokončených staveb. Vítězný projekt ohlásí koncem ledna. Jeho autor nebo skupina autorů získá skleněnou plastiku od šternberského výtvarníka Jaroslava Koléška. (mim)

Který projekt si podle vás zaslouží ocenění jako nejpovedenější či nejzajímavější za posledních dvacet let?
HLASUJTE v ANKETĚ v pravém sloupci
Přehled nominovaných staveb najdete níže

Přehled staveb nominovaných na Cenu Rudolfa Eitelberga

Stavby jsme očíslovali jen kvůli přehlednosti. Výsledky soutěže budou známy koncem ledna. Zdroj: sdružení Za krásnou Olomouc

1. Správní budova  Povodí Moravy v Olomouci

Autoři: Petr Hrůša, Petr Pelčák, 1994–1995
hrusa-atelierbrno.cz

Novostavba vybudovaná v meandru řeky Moravy nenásilně opisuje jeho tvar a nevtíravým způsobem zapadá do rámce příměstské krajiny. Důrazem na poctivé řemeslné provedení a volbou stavebních materiálů architekti navázali na starší tradici stavitelství. Vytvořili zemitou, nepatetickou stavbu, jejíž věcnost je tou největší devízou.

2. Obnova domu U Zlaté štiky v Olomouci

Autoři: Tomáš Šantavý, Božena Svátková, 2002–2008

Dům v sobě zahrnuje fáze od pozdní gotiky přes renesanci, baroko až po 19. století. Rekonstrukcí jedné z nejvýznamnějších památek olomoucké měšťanské architektury byly zachovány a opraveny všechny základní historické konstrukce a hodnotné detaily, jako jsou břidlicové dlažby, portály, dveřní a okenní výplně a výkladce z 19. století. Stávající využití je navíc přiměřené pro nemovitou kulturní památku.

3. Obnova budovy  Muzea umění Olomouc

Autor: Michal Sborwitz, 1990–2000

Řadu výrazných kulturních počinů po roce 1989 zahájilo Muzeum umění v Olomouci adaptací muzejní budovy, která dnes návštěvníkovi připadne jako historicky daná realita. Vděčí za to citlivé rekonstrukci a nenápadným, nevtíravým novým úpravám a detailům koncipovaným s vytříbeným architektonickým vkusem. Výsledku architekt dosáhl soudobými prostředky, ty však nenarušují historický ráz stavby a zbytečně na sebe neupozorňují.

4. Obchodní dům Senimo v Olomouci

Autoři: Petr Fabián, Jan Polách, 1991–1993

Rekonstrukce bývalých městských jatek představuje kvalitní příklad využití průmyslové stavby, jejíž původní náplň už vzala za své. Více než stoletá cihlová budova s dominantním halovým prostorem slouží díky citlivému vstupu architektů i dnes přirozeně praktickým potřebám obyvatel. Jedna z prvních zdařilých rekonverzí technické stavby u nás byla ve své době oceněna prestižní Grand Prix Obce architektů.

5. Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce

Autoři: Projektil architekti, 2005–2007
projektil.cz

Edukativní centrum, jehož poslání i vynikající architektura dalece přesahují hranice regionu, je situováno za hranicemi obce, v typické rovinaté krajině Olomoucka. Součástí komplexu, jehož středem je budova koncipovaná jako terénní vlna částečně zahrnutá zatravněným valem, je obnovený mokřad.

Objekt, který na první pohled zaujme netradičním tvarováním, prostou, nesmírně kultivovanou architekturou, je vybaven sofistikovanými, k přírodě šetrnými energetickými technologiemi.

6. Obnova Horního náměstí s Arionovou kašnou

Autoři: P. Hájek, J. Hlásek, J. Šépka, I. Theimer, A. Chiantelli, 1998–2002
hsharchitekti.cz

S odstupem několika let od úpravy Horního náměstí je třeba toto provedení označit za zdařilé a vůči historickému jádru města nebývale citlivé. Architekti respektovali charakter daného místa, jejich nadčasový návrh nepřinesl radikální proměnu podoby náměstí, jeho materiálového, půdorysného a urbanistického řešení, naopak posílil historickou přirozenost této části města.

Přes výtky adresované k nevhodnosti zvoleného mobiliáře, který však lze bez výraznějších obtíží kdykoliv nahradit, je podstatná část úprav, tedy předlažba povrchů, velmi hodnotnou realizací.

Ariónova kašna od olomouckého rodáka Ivana Theimera – nehledě na její nesporné kvality výtvarné – se stala „atrakcí“ v nejlepším slova smyslu, vytvářející nové sociální ohnisko v centru města.

7. Vila na sile v Olomouci

Autoři: Szymon Rozwałka, Tomáš Pejpek, 2004–2007

Přestavba bývalého obilního sila na nový typ městské vily. Olomoučtí architekti Szymon Rozwałka a Tomáš Pejpek ve své realizaci dokázali beze zbytku zužitkovat zdánlivě netransformovatelný objekt pro novou funkci. Ponechali mu také typický industriální charakter. Výrazně tomu napomohla zvolená koncepce, kdy autoři obytný prostor vložili do nového objemu na vrcholu silážní věže.

8. Obnova parteru domu v Pekařské ulici v Olomouci

Autor: Pavel Svozil, 2008

Tomáš a Světlana Bubeníkovi se starají o týž dům jako jejich předkové, kteří již v roce 1913 založili tradici firmy Sklenářství a rámařství Bubeník. Podle toho vypadá i výsledek – citlivá úprava parteru domu. Řemeslně výborně opravená fasáda v ulici spojuje starou a současnou architekturu. Porota ocenila také individuální přínos malého investora v historickém centru Olomouce.

9. Arcidiecézní muzeum Olomouc

Autoři: HŠH architekti, Petr Hájek, Jan Šépka, Tomáš Hradečný, 2000–2006
hsharchitekti.cz

Památková obnova budov bývalého kapitulního děkanství pro potřeby moderního muzea představuje v Olomouci i širším evropském měřítku ukázku profesionálního a důsledného naplnění zvoleného konceptu práce s cenným historickým objektem. Kontrastní soudobé prvky sjednocují labyrint spletité budovy a současně vytvářejí neutrální pozadí vzácným exponátům z olomoucké arcidiecéze. Rekonstrukce přinesla městu architektonicky velmi kvalitní veřejný prostor pro kultivované kulturní využití.

10. Obnova polikliniky SPEA v Olomouci

Autoři: R-atelier, M. Pospíšil, 2008

Čerstvě dokončená rekonstrukce pláště významné památky moderní architektury, jejímž autorem byl ve dvacátých letech minulého století brněnský architekt Jindřich Kumpošt. Přes mnohé prohřešky, které odborníky trápí, se podařilo kultivovanou obnovou představit budovu tak, jak ji mohli Olomoučané vidět v době jejího vzniku. Komise tedy ocenila ochranu památky z 20. století.

11. Obnova poutní aleje ze Samotišek na Svatý Kopeček

Autoři: Ekologická dílna Brno, P. Kučera, I. Kučerová, M. Krouparová, R. Václavík, P. Všetečka, 1996–2001
ekodilna.cz

Jediná nominace z oblasti krajinářské architektury. Nenápadná kultivace frekventované pěší cesty sice v detailu rezignovala na přísnou obnovu stavu z 18. století, přesto však ve výsledku přispěla k rehabilitaci velkorysého konceptu poutnického propojení mariánské baziliky s mateřským premonstrátským Klášterním Hradiskem. Byla zpevněna stezka a obnovena zeleň tak, aby vynikly barokní sloupy se zastaveními křížové cesty.

12. Bytový dům Labutí ve Šternberku

Autor: Roman Koucký, 2000–2003

Nadstandardně řešený bytový dům od významného pražského architekta je situovaný v poněkud periferně vyhlížející části města. Jednoduše koncipovaná minimalistická architektura je založena na kontrastu výrazných barev (okenní rámy) a nevšedních tvarů, promítajících se v půdorysném uspořádání jednotlivých bytů rozmanitých dispozic.

Exteriér obohacují reliéfy inspirované proslulým obrazem Leonarda da Vinci Léda s labutí.

Kdo byl Rudolf Eitelberg

(*1817 v Olomouci, †1885 ve Vídni)

Významný olomoucký rodák a spoluzakladatel dějepisu umění a památkové péče v rakouské monarchii.

Napomohl v roce 1864 ke zřízení c. k. rakouského musea umělecko – průmyslového ve Vídni, k němuž byla brzo připojena umělecko – průmyslová škola. Za svou činnost byl jmenován čestným členem Akademie výtvarných umění ve Vídni a doživotním členem panské sněmovny.