Podle mého názoru,  je to málo. Nechci předjímat výsledky voleb, ale jak se lidově říká – zajíci se počítají až po honě.

Na zřetel musíme brát i tu skutečnost, že do komunálních voleb v Olomouci staví své kandidátní listiny 16 subjektů a to politické strany, hnutí i různé občanské iniciativy.

Vynásobíme – li počet subjektů a členů na kandidátních listinách dojdeme k číslu 720. A to je úctihodné číslo k počtu obyvatel Olomouce, která má něco málo přes sto tisíc obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.

Vycházi to tedy, že každý zhruba 140 obyvatel města by se chtěl stát zastupitelem. Dochází tedy k velkému rozmělnění volebního potenciálu. Tuto skutečnost můžeme využít k posílení počtu našich zastupitelů.

Občané rozhodnou, kolik zastupitelů za KSČM bude v zastupitelstvu. Věřím však, že každý, kdo se z nás do zastupitelstva dostane, bude pracovat pro všechny občany našeho města, ať hlasoval pro nás, nebo nám svůj hlas nedal.

Budeme mluvit do všech oblastí spojených s rozhodovací  pravomocí zastupitelů města a to vždy v duchu naší levicové politiky. Samozřejmě jsme otevřeni i kompromisům, které by město posunuly dál.

Hlas pro nás nezapadne

Jsme schopni spolupracovat ku prospěchu obyvatel města se všemi, kdo to myslí s městem dobře. Není velká a malá politika, ale dobrá a špatná politika.

Žijeme v době, kdy každý rok, jsme měli, nebo nás čekají volby. V minulosti to bylo do senátu, krajských zastupitelstev, parlamentu, nyní nás čekají komunální volby. Příští rok do evropského parlamentu, poté opět do krajských zastupitelstev atd., stále dokola podle jednotlivých periodicit.

Ve  volebních kampaních a to zejména ve formátu kontaktní kampaně jsem slýchával a slýchávám od občanů nářky typu -  sliby, chyby, slibem neurazíš, je to boj o koryta, na obyčejného člověka se rychle zapomene, náš hlas nepomůže a politici si vždy udělají to co chtějí.

Snahou nás komunistu vždy bylo a vždy bude bojovat za člověka práce, za slušného člověka. Aby se sociální nůžky nerozevíraly čím dál více. Vidíme vždy člověka a jeho potřeby.

Když bychom díky hlasům našich voličů mohli výrazněji zasáhnout do rozhodování města, bude to pro nás velká zodpovědnost a současně závazek k naplnění jednotlivých cílů našeho volebního programu. 

Máme odborníky na jednotlivé problematiky, umíme se v nich orientovat, ať jde o správu města, sociální oblast, bezpečnost či  úsek dopravy, infrastruktury a mobility.

Ve svém středu a na kandidátní listině máme zkušené odborníky, kteří v minulosti pracovali na městské i krajské úrovni samospráv a to jako zastupitelé či členové výborů a komisí.

To vše je signál pro občany, že jejich hlas, který nám dají nezapadne a my budeme bojovat za ně v duchu naší  levicové politiky.

Jiří Zima
lídr KSČM pro volby do olomouckého zastupitelstva

Předvolební speciál
Připravili jsme pro vás několik předvolebních speciálů, které vám umožní seznámit se s názory kandidátů. Jejich představení najdete na stránkách našich novin, na našem webu, ale také ve speciálním vydání našeho týdeníku, který vychází příští týden. Máte-li postřeh k tématu, pošlete jej na e-mail: volebnispecial@vlmedia.cz