„Jak děti plakaly, to bylo něco strašného. Přiletěl vrtulník a zraněné odvezl do nemocnice. Snad to není nic vážného,“ doufala provozovatelka restaurace Na Nové Blanka Lexmaulová.

Hospodu má už dvacet let a za tu dobu zažila dopravní nehody, při kterých běhal mráz po zádech.

„Nákladní auto skončilo v domě, prorazilo obvodovou zeď. Jiné zase projelo vraty a zaparkovalo v zahrádce plné hostů. Zázrakem nikoho nezabilo,“ vzpomínala nejhorší chvíle.

Nadstandardní značení

Po sérii vážných nehod byla křižovatka opatřena nadstandardním značením, které není možné přehlédnout.

„Stopka je na asfaltu před křižovatkou z každé strany. Svislá značka „Stůj, Dej přednost v jízdě!“ je zvýrazněna. Víc, už udělat nelze a přesto je to zřejmě málo. Tentokrát nedalo přednost auto jedoucí od Loučan – většinou si to hasí směrem od Slatinic stopka nestopka,“ kroutila hlavou provozovatelka hostince.

V zimě, když má trochu více času, sleduje provoz a počítá, kolik řidičů stopku ignoruje.

„Je zázrak, že nehod není více. Jak jsou zvyklí projet Slatinicemi po hlavní, tak to rozjedou a nehledí. Měli by konečně udělat kruhový objekt, než se zase něco stane. To bychom opravdu neradi,“ zamýšlela se motoristka.

S rondelem se stále počítá

Podle starosty Drahanovic Ivo Richtera se s kruhovým objezdem počítá.

„Je v územním plánu obce i Olomouckého kraje. V návaznosti na obchvat Slatinic,“ vysvětloval.

„Realizace je na kraji. S nehodami byl dlouho klid, značení zafungovalo. Snad nejsou následky vážné,“ reagoval na dopolední bouračku, o které se dozvěděl na dovolené.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje potvrdil, že se s kruhovým objezdem mezi posledním domem a čerpací stanicí skutečně počítá. Stavba je však v nedohlednu. Uspíšit by ji mohlo snad jedině to, že by se realizovala samostatně – nenavazovala by na obchvat lázeňské obce.

„To je otázka. I tak se bavíme o realizaci ne dříve než za dva tři roky,“ uvedl František Pěruška z odbor dopravy a silničního hospodářství.

O změně by rozhodoval kraj. Důvodem by mohla být i zvýšená nehodovost. „Historicky tam byla zvýšená nehodovost, proto se provedly úpravy dopravního značení, které fungují. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Možnost postavit obchvat samostatně však není vyloučena,“ dodal.