Rondel vznikne na silnici druhé třídy, která vede od dálnice směrem na Úsov. Ústit do něj bude ulice Družstevní a cesta třetí třídy na Moravičany. Dnes se v místě nachází dvojice křižovatek ve tvaru T, které leží zhruba sto metrů od sebe.

Současná situace je nepříjemná zejména pro cyklisty a chodce. Jak od Moravičan tak od ulice Družstevní vedou smíšené stezky, ty však před křižovatkou končí. Překonat frekventovanou silnici musí kolaři mezi auty.

Hotovo? Příští rok

Na přípravě a následné realizaci stavby spolupracuje město Mohelnice a Olomoucký kraj. Město zajistilo projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení, samotnou stavbu bude mít na starost Správa silnic Olomouckého kraje. Vybraná firma by měla křižovatku zhotovit během příštího roku.

„Správa silnic Olomouckého kraje realizuje okružní křižovatku o vnějším průměru 38 metrů, přeložky vodovodu, vodovodního řadu a vodovodních přípojek a přeložku kanalizačního výtlaku. Město vybuduje chodník, smíšenou stezku a veřejné osvětlení,“ vyjmenovala mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Předpokládaná cena díla se pohybuje okolo 28 milionů korun. Sedm milionů z této sumy má uhradit město, zbytek kraj. Celou akci by mohla zlevnit dotace. Žádost o ni na svůj podíl město podá na Státní fond dopravní infrastruktury.

Další kruháč na Úsov

V plánu je na výpadovce na Úsov vybudovat i další okružní křižovatku, a to u bývalé obchodní akademie.

Zde je však situace složitější. Tato kruhová křižovatka je součástí stavby D35, konkrétně úseku od Mohelnice po Staré Město. Tento úsek má však příští rok získat teprve územní rozhodnutí. Se zahájením jeho stavby Ředitelství silnic a dálnic počítá za pět let.

Představitelé města Mohelnice usilují o vynětí rondelu z celé stavby. Kruhový objezd navrhují řešit samostatnou dokumentací a stavebním povolením.

„Nevzdáváme to, již byl zaslán návrh našeho řešení na Ředitelství silnic a dálnic, ministrovi dopravy a předsedovi vlády. Naším cílem je mít postavenou kruhovou křižovatku ‚do roka a do dne‘,“ uvedl starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Dva kilometry bez přechodu

Kolem výpadovky z dálnice D35 na Úsov se nachází nejdůležitější průmyslová zóna v severní části Olomouckého kraje, která se neustále rozšiřuje. V poslední době vznikají za silnicí další výrobní závody či skladové areály.

Ačkoli zde pracuje řada lidí, infrastruktura pro chodce a cyklisty pokulhává. Na dvoukilometrovém úseku mezi odbočkou z dálnice a odbočkou na Moravičany není například jediný přechod.