Rušná křižovatka Neředínské ulice a třídy Míru bude díky stavebním úpravám přehlednější a bezpečnější pro motoristy i pěší. Vzniknou tam nové odbočovací pruhy, přechody pro chodce a počítá se s instalací semaforů.

„Křižovatku protínají tramvajové koleje, blízko je ostrůvek pro zastávku a navíc do křižovatky ještě zasahuje odbočka s vjezdem k areálu ústředního hřbitova v Neředíně. Současný stav tak bohužel vytváří problematické dopravní situace. Je proto jasné, že nové úpravy přinesou výrazné zlepšení,“ popsal primátor Miroslav Žbánek.

Obočovací pruhy i nové trasy chodníků

Největší změnou budou odbočovací pruhy, díky nim pak bude křižovatka přehlednější a provoz bezpečnější. V minulosti totiž byla vyhodnocena jako jedna z nejnebezpečnějších ve městě.

„Nově zde budou instalované i semafory. V rámci stavebních úprav dojde ke zkrácení nástupního ostrůvku tramvaje a převedení cyklostezky přes třídu Míru,“ popsal investiční náměstek primátora Martin Major.

Novými trasami povedou po úpravách chodníky, součástí stavby je rovněž úprava veřejného osvětlení a přeložky optických kabelů, trakčních sloupů a vodovodu.

Stavba přijde na 15 milionů korun a práce začnou už v příštím týdnu přeložkami sítí. Řidiči musejí počítat s omezeními v dopravě, ta se budou měnit podle harmonogramu stavebních prací.

Hotovo má být začátkem listopadu.

Město by mohlo na úpravy křižovatky získat dotaci.

„Na úpravu křižovatky jsme podali žádost o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 7,8 milionů korun. V současné době probíhá hodnocení žádosti a výsledek budeme znát v průběhu července nebo srpna,“ dodal Martin Major.

Uzavírky kvůli přestavbě křižovatky

4. 5. – 12. 5. 2021 bude ve směru do centra uzavřena část třídy Míru kolem tramvajové zastávky a současně bude ulice Neředínská ve směru na třídu Míru jednosměrná

13. 5. – 23. 5. 2021 práce z předchozí etapy doplní úplná uzavírka obslužné komunikace směrem ke hřbitovu

24. 5. – 30. 6. 2021 bude úplně uzavřena Neředínská ulice a částečně uzavřena třída Míru podél tramvajové zastávky. Stavební firma by měla dokončit pokládku povrchů v uzavřeném úseku.

1. 7. – 31. 10. 2021 bude částečně uzavřena třída Míru ve směru z centra a úplně uzavřena obslužná komunikace ke hřbitovu. Budou se provádět přeložky sítí, rozšíření komunikace o odbočovací pruh a dokončovat povrchy komunikací.