Celostátní setkání křesťanské mládeže se pak v sobotu 19. srpna přesune z Korunní pevnůstky na Horní a Dolní náměstí. V době od 12 do 17.30 hodin tak budou pro automobilovou i cyklistickou dopravu obě náměstí zcela uzavřena.

„V odpoledních hodinách se na Horním a Dolním náměstí uskuteční prezentace EXPO povolání, budou to tedy stany, ve kterých se představí jednotlivé církevní řády, hnutí, komunity nebo nejrůznější organizace. Expo doprovodí hudební a divadelní program na pódiích obou náměstí,“ uvedla manažerka setkání Alžběta Vacková.

Během Expa nebudou chybět ani dopravní opatření týkající se obou náměstí a vjezdů z přilehlých ulic.

„Dle stanoveného dopravního značení od Silničního správního úřadu nebude mít nikdo, ani cyklisté, možnost do tohoto prostoru vjíždět,“ potvrdila za Policii České republiky mluvčí Jitka Dolejšová.

Doplnila, že na dodržování stanoveného dopravního značení bude dohlížet Policie ČR spolu se strážníky Městské policie Olomouc. Pohyb pěších nebude nijak omezený.

Akce pak vyvrcholí v neděli dopoledne závěrečnou mší, kterou bude sloužit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.