Nabízí obec volné stavební parcely pro další zájemce?
Obec volné parcely k dispozici nemá, prodávají je hlavně soukromí vlastníci. Zájem je velký, prakticky každý týden se na nás obracejí noví zájemci o pozemek na výstavbu domu. Momentálně se staví formou developerských projektů v místní části Břuchotín, kde vyroste přibližně padesát nových domků. Bude proto nutné navýšit kapacitu čistírny odpadních vod.

Jaké investiční akce jste v poslední době v obci realizovali?
Na většinu z investic se nám podařilo získat dotace. Například 900 tisíc korun jsme obdrželi na modernizaci veřejného osvětlení, více než tři miliony korun na rekonstrukci Zahradní ulice, z dotací jsme vybudovali také workoutová hřiště v Křelově i Břuchotíně. Díky dotacím mohla obec pořídit popelnice na tříděný odpad do domácností, zahradní kompostéry pro občany nebo starší cisternovou stříkačku pro dobrovolné hasiče.

Jak daleko je stavba tříkilometrového úseku na D35 směrem k nadjezdu u Břuchotína, který má ulehčit kruhovému objezdu u Globusu?
Projektová dokumentace je nyní připravena ve stupni k vydání stavebního povolení. Přivaděč od Ostravy, který dnes vede kruhovým objezdem, se pak napojí samostatně a rondelu se od dlouhých kolon výrazně uleví. Obec tuto investici nijak neblokuje, ač k ní má určité výhrady. Při výkupu pozemků jsme však ve všem vyšli maximálně vstříc, protože obecný prospěch této dlouho plánované a očekávané stavby je opravdu značný. Pokud se podaří vykoupit pozemky od soukromých vlastníků, mohla by stavba začít v roce 2023.