Dobytek pasoucí se na podmáčených loukách v údolní nivě mezi Domašovem nad Bystřicí a Moravským Berounem-Sedmi Dvory totiž ohrožuje vodní zdroj.

Provozovatel domašovského vodovodu však obyvatele ujišťuje, že má vodu pod kontrolou a zhoršenou kvalitu nezaznamenal.

„Zneklidňuje nás to. Místo, kde se krávy pohybují, je podmáčené a při větším přívalovém dešti opět hrozí znečištění vody v Bystřici. Navíc ochranná pásma v této oblasti stále nejsou pořádně vytyčena, takže těžko hodnotit, zda se krávy pasou ve třetím nebo druhém ochranném pásmu,“ poukázal starosta Domašova nad Bystřicí Ladislav Števanka.

Podle představitelů vesnic, kde jsou obyvatelé odkázáni na úpravnu vody z Bystřice, by se v údolní nivě neměl dobytek pást vůbec. Letos je podle starostů krav sice o něco méně, ale přesto jsou v takových místech, kde jejich výkaly mohou pitnou vodu ohrozit.

„Směrem na Sedm Dvorů jsou v jednom místě téměř v potoce. Při větších srážkách to samozřejmě ovlivní kvalitu vody v úpravně,“ přidala se starostka Jívové Milada Malíková.

Pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu ve Šternberku již s některými starosty jednali a byli se v údolní nivě podívat.

„Situace se nijak nevyhrocuje. Nepředpokládáme, že úpravna vody v Domašově by nebyla schopna vodu vyčistit. Navíc jsme již chovatele upozornili, aby dobytek napájel z vlastních zdrojů a krávy nechodily do mokřadu,“ reagoval Antonín Kostrůnek ze šternberské radnice.

Krávy vyhnal, přišel o dotace

V údolní nivě voda protéká po loukách, podmáčí je a splašky se pak dostávají do toku.

„Chceme dosáhnout toho, aby ministerstvo zemědělství tyto plochy zcela vyňalo z pastevecké činnosti. Aby se na území hospodařilo jiným způsobem,“ vysvětlil Kostrůnek.

Jde o to, že zemědělci dostávají na spásání těchto zelených ploch dotace. Mají smlouvy podepsané na několik let dopředu. Pokud by tam dobytek nepásli, nejenže přijdou o přidělené dotace, ale za porušení smlouvy jim hrozí pokuta.

Ústřední a kontrolní ústav zemědělský v Opavě po loňské havárii, kdy byly obce na severu Olomoucka zhruba měsíc odkázány na vodu z cisteren, nařídil farmářům, že nesmějí krávy pást ve II. ochranném pásmu zdroje pitné vody.

Farmáři tehdy poukazovali na to, že pásmo v terénu není dostatečně vyznačeno. Úřady slibovaly revizi ochranných pásem, pocházejících ze sedmdesátých let minulého století. Farmář, který tehdy dobytek z blízkosti Bystřice odehnal, přišel o dotaci za dva roky.

Zvažujeme nový vodovod

Obcím by pomohlo vybudování vodovodu a jeho napojení na Moravský Beroun.

„Hledáme varianty. Přidání další technologie na stávající úpravnu vody by nebylo příliš ekonomické. Zvažujeme nový vodovod. Pracujeme na tom,“ uvedl v úterý ředitel Vodohospodářské společnosti Olomouc Vladimír Procházka.

Společnost je vlastníkem vodovodní infrastruktury. Provozovatel vodovodní sítě a úpravny – Moravská vodárenská – ujistila, že tamní vodu pravidelně kontroluje.

„Do vodovodu se nedostane znečištěná voda,“ ubezpečila obyvatele mluvčí Helena Koutná.